NALEWARKI

MASTER C TECH

MASTER C TECH jest rodziną ultranowoczesnych wolumetrycznych monobloków ciśnieniowych przystosowanych do nalewu i do zamykania puszek. Maszyna posiada elektropneumatyczny system sterowania pracą zaworów nalewających (również w trakcie produkcji) oraz możliwość preewakuacji powietrza (pojedynczej, podwójnej lub potrójnej), co jest szczególnie cenione przez przemysł piwowarski i producentów napojów wrażliwych na tlen. Nalewarki MASTER C TECH są zaliczane do światowej klasy premium i pracują z wydajnością do 90 000 puszek/h. Podgrupa maszyn MASTER CAN C BLOCK pracuje

z wydajnością do 15 000 puszek/h, spełniając oczekiwania jakościowe małych i średnich browarów. Do największych walorów MASTER CAN C BLOCK należy zaliczyć ponadto: kompaktowy charakter – odpowiedni dla zakładów dysponujących ograniczoną powierzchnią, higieniczne wykonanie (efektywna sanityzacja), system automatycznego zamykania obwodów  wewnętrznych (C.I.P.), system automatycznego mycia powierzchni zewnętrznych (C.O.P.), oraz gwarancję najwyższej jakości napoju: najniższy możliwy pobór tlenu i precyzja nalewu.  

OBSŁUGIWANE PRODUKTY

napoje szczególnie wrażliwe na tlen
piwo