ULTRAPAK® wyłączny dystrybutor automatycznych
aplikatorów firmy
oraz platynek typu ALU-LID

Firma Ecocap’s® jest producentem maszyn służących do automatycznej aplikacji na powierzchni wieczka puszek aluminiowych platynek typu ALU-LID.

TOPSYLTM jest zastrzeżonym znakiem towarowym przypisanym platynce ALU-LID firmy ECOCAP’S.

OPIS SYSTEMU ECOCAP’S

ECOCAP’S®  został stworzony do ochrony produktu przed zanieczyszczeniem wieczka puszki, do którego może dojść podczas paletyzacji, dystrybucji i przechowywania.

Nasz system pozwala m.in. na zachowanie standardów higienicznych Twojego produktu.

Stosowanie zgrzewanej platynki TOPSYL na powierzchni aluminiowej puszki spełnia zarówno wymagania producenta, jak i konsumenta.
ultrapak

WŁAŚCIWOŚI MECHANICZNE

System ECOCAP’S® posiada szereg zalet wynikających z prawie 20 lat badań i ciągłego rozwoju produktu. Zastosowanie naszej platynki umożliwia zgrzanie wokół krawędzi górnej części puszki. Dzięki maszynom ECOCAP’S® masz gwarancję precyzyjnej aplikacji platynek przy wysokiej prędkości linii, posiadamy też urządzenia niskowydajne przeznaczone dla centrów logistycznych oraz do pracy off-line. Magazynek platynek maszyn ECOCAP’S został zaprojektowany w celu zoptymalizowania, tak aby maksymalnie zwiększyć efektywność linii i maksymalnie odciążyć operatora nadzorującego pracę maszyn.

SPOSÓB APLIKACJI

Wieczko TOPSYLTM firmy ECOCAP’S® jest trwale łączone z górną partią puszki wyłącznie za pomocą procesu zgrzewania.

ZALETY FUNKCJONALNE

W przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań wykorzystujących plastikowe zakrywki, ECOCAP’S® nie pozwala na gromadzenie się wilgoci na powierzchni puszki. Nasze rozwiązanie zapobiega zatem tworzeniu się pleśni i proliferacji flory bakteryjnej. Odporność TOPSYLTM została potwierdzona w testach zanurzeniowych w wodzie, jak i  testach ekspozycji puszek z platynką w wysokiej temperaturze (do 60° C). Dlatego napoje z platynką  TOPSYLTM mogą być chłodzone zarówno w wodzie, jak i w lodówkach z lodem, mogą być również dystrybuowane w automatach „na gorąco” i „na zimno”.
Ponadto TOPSYLTM wykonany jest z czystego aluminium, bez żadnej dodatkowej warstwy materiału, dzięki czemu można go łatwo utylizować.

WARTOŚĆ DODANA OPAKOWANIA

Na platynkę TOPSYLTM można nanosić dowolny fleksodruk (gama 7 kolorów od zewnątrz), co daje nieograniczone możliwości dostosowywania i personalizacji puszki. Na wewnętrznej stronie platynki można również wykonać monochromatyczny druk tekst lub grafikę.
W rezultacie obok podniesienia higieniczności osiągamy szereg niezwykłych dodatkowych korzyści takich jak m.in.: zmiana wizerunku opakowania; identyfikacji produktu; możliwość prowadzenia marketingowych akcji promocyjnych
i konkursowych.

System w dalszym ciągu pozwala na układanie puszek w stosy, a zatem magazynowanie i ekspozycja odbywają się w taki sam sposób, jak w przypadku puszek bez TOPSYLTM. System ECOCAP’S® nie wpływa w znaczący sposób na rozmiar i na wagę puszki, a zatem nie ma żadnego wpływu na koszty transportu i koszty logistyczne.

NOWE NARZĘDZIE MARKETINGOWE

Dzięki ECOCAP’S® górna część puszki może stać się dodatkowym środkiem komunikacji z Klientem.

TOPSYLTM pozwala uwypuklić cechy produktu, prowadzić strategiczne działania marketingowe i bardziej skuteczną komunikację z konsumentem. System ten pozwala po zastosowaniu odpowiednich narzędzi technologicznych, śledzić losy produktu dla wybranych rynków i kanałów dystrybucji (OPCJA ULTRAPAK).