ULTRAPAK. DEKORACJA W LINII

Depaletyzatory

Nasze depaletyzatory i roboty depaletyzujące wykorzystane są do rozładunku butelek, puszek, słoików, skrzynek i opakowań specjalnych (takich jak beczki i kegi). Zapewniają one ciągłość pracy z każdą zakładaną wydajnością linii produkcyjnej.

W procesie depaletyzacji opakowań jednorazowych stosujemy systemy spychające lub podnoszące warstwy ładunku z palety na stół pośredni. Do rozładunku skrzynek z opakowaniami zwrotnymi wykorzystujemy systemy zaciskowo-szczękowe.

Konstrukcja maszyn depaletyzujących oraz stołów
i transporterów liniujących jest dopasowana do układu na hali, a rozwiązania projektowe dobierane do kształtów, wymiarów i rodzajów powierzchni opakowań jednostkowych.

DO
210
WARSTW NA GODZINĘ
ULTRAPAK. KOŃCÓWKA LINII

MASZYNY PAKUJĄCE

ULTRAPAK jest dystrybutorem marek
ROBOPAC PACKERS ® oraz PKS ®.
Nasza oferta obejmuje maszyny przeznaczone do zbiorczego pakowania pojemników jednostkowych w folię termokurczliwą, w folię z płaską podkładką lub w folię z tacką.

Maszyny te pracują z wydajnościami
od 10 – 300 zgrzewek / minutę.

Posiadamy też kartoniarki do pakowania w tace, display i kartony typu wrap-around.

Maszyny te pracują z wydajnościami
od 10 – 100 kartonów lub tac / minutę.
Na szczególne wyróżnienie zasługują maszyny typu kombi oraz możliwość automatycznego i szybkiego przezbrojenia formatowego w 15 minut.
ULTRAPAK. KONIEC LINII

paletyzatory

Nasze paletyzatory i roboty paletyzujące wykorzystane są do układania zgrzewek, kartonów i tacek na paletach zbiorczych.

DO
540
WARSTW NA GODZINĘ

Na szczególną uwagę zasługują: kompletne systemy paletyzacji beczek
i KEGÓW z wykorzystaniem paletyzatorów klasycznych, nisko- i wysokopoziomowe paletyzatory kartonów i zgrzewek z wejściem jedno- lub wielorzędowym oraz

ROBOTY podnoszące i paletyzujące rzędy produktu
ROBOTY podnoszące i paletyzujące pojedyncze kartony lub beczki KEG
ROBOTY miksujące opakowania jednostkowe oraz zbiorcze na paletach