SYSTEMY ZACIERNE
cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn

SYSTEMY ZACIERANIA BRZECZKI

cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn

SYSTEMY ZACIERANIA BRZECZKI

ZACIERANIE WSTĘPNE

 • lepsze wykorzystanie surowca dzięki wysokowydajnej ekstraktywności,
 • poprawiona jakość produktu dzięki natychmiastowej i jednorodnej dystrybucji zacieru,
 • dzielenie mechaniczne napływającej śruty w celu wytworzenia dużej powierzchni styku,
 • wylot wody z rury centralnej przez natryski,
 • wtórny dopływ wody przez kanał boczny,
 • wydajne i jednorodne mieszanie.
systemy zacierne

NIECENTRYCZNE MIESZANIE ZACIERU

 • większy uzysk i konwersja zacieru dzięki ulepszonemu mieszaniu,
 • staranna obróbka produktu ze zmienną niską prędkością mieszania,
 • krótsze czasy zacierania dzięki lepszej dystrybucji.
systemy zacierne

ZASTOSOWANIE PŁASZCZY GRZEWCZYCH

 • szybszy proces zacierania dzięki ulepszonemu transferowi cieplnemu,
 • zredukowane oczyszczanie dzięki niższemu ciśnieniu pary w większym obszarze grzewczym,
 • szybki i bardziej wydajny transfer ciepła.
systemy zacierne

OBNIŻENIE KOSZTÓW

 • mniejsze zużycie słodu dzięki zwiększonemu uzyskowi ekstraktu,
 • wydajny proces konwersji przez niecentryczne położenie mieszadła,
 • zredukowane zapotrzebowanie na czyszczenie dzięki zmniejszeniu zatykania w płaszczu grzewczym.
systemy zacierne

WYŻSZA JAKOŚĆ BRZECZKI

 • delikatna obróbka produktu dzięki niskiemu ciśnieniu pary i kontaktowi przy niższej temperaturze,
 • niższe siły ścinające dzięki kontrolowanej prędkości mieszania,
 • zmniejszony pobór tlenu podczas procesu zacierania.
systemy zacierne

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

 • krótszy proces zacierania,
 • szybsze mieszanie i proces konwersji skrobi,
 • skrócenie czasów ogrzewania.
Systemy zacierne