WARZELNIE:
ROLEC X-BOIL
cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn
cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn

ROLEC X-BOIL

 • konwersja termiczna (np. od DMS-P do DMS),
 • ruch ciągły,
 • zredukowane zapotrzebowanie na mycie C.I.P. z powodu mniejszej ilości zanieczyszczeń,
 • pętla parowa,
 • duża powierzchnia odparowania,
 • wydajne odparowanie niepożądanych aromatów (np. DMS),
 • odparowanie na gorąco bez wtrysku pary
  pompa cyrkulacyjna,
 • odparowanie bez zużycia pary,
 • minimalne zużycie energii elektrycznej dzięki monitorowaniu prędkości,
 • lepsza kontrola nad frakcją białkową dzięki regulacji energii,
 • jednorodna obróbka i dystrybucja brzeczki.

KORZYŚCI

REDUKCJA
KOSZTÓW

 • oszczędzanie mediów na skutek niższego zapotrzebowania na parę i dzięki redukcji szybkości odparowywania,
 • oszczędność wody i środków chemicznych dzięki redukcji szybkości odparowania i mniejszej ilości cykli C.I.P.

SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

 • liczne referencje światowe,
 • elastyczność produkcji,
 • użycie nowoczesnych i / lub klasycznych metod wrzenia
  z wykorzystaniem tego samego systemu,
 • stopniowa i płynna regulacja procesu warzenia brzeczki.

POPRAWA JAKOŚCI
BRZECZKI

 • kontrolowane odgazowanie DMS i niepożądanych aromatów przez zastosowanie dedykowanej pętli odparowującej,
 • kontrolowana zawartość białka i obciążenia cieplnego dzięki wykorzystaniu niezależnego ogrzewania i recyrkulacji,
 • delikatne i kontrolowane podgrzewanie z zastosowaniem niskiego ciśnienia pary i atmosferycznego ciśnienie gotowania.
warzelnie rolec
CHMIELENIE NA WARZELNI

ROLEC HOPNIKTM

rolec rolec - dystrybucja maszyn
 • W pełni automatyczne dozowanie naturalnego chmielu na warzelni.
 • Niezawodny przepływ bez zatykania sita filtracyjnego.
 • Sprawdzona technologia z licznymi referencjami.
 • Stosowanie podczas gotowania brzeczki i / lub w kadzi wirowej
 • Elastyczne dozowanie chmielu do brzeczki i / lub wykorzystanie metody HopnikTM
 • Elastyczne wykorzystanie wszystkich rodzajów chmielu i innych dodatków
 • Wydajność chmielenia
 • Zmniejszone zapotrzebowanie na chmiel z powodu wysokiego wydajności systemu HopnikTM
 • Krótszy czas przestoju warzelni dzięki w pełni automatycznemu trybowi pracy
 • Możliwe połączenie systemu HopnikTM  z dowolną istniejącą warzelnią.
warzelnie rolec