ECOCAP'S

FIRMA ULTRAPAK JEST WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM* MASZYN ECOCAP’S® SŁUŻĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA WIECZKA PUSZEK NAPOJOWYCH ALUMINIOWĄ PLATYNKĄ.
 
* terytorium dystrybucji ULTRAPAK stanowi Europa Centralna (m.in. Polska, Czechy, Słowacja).

ECOCAP’S® - INNOWACYJNY SYSTEM ZABEZPIECZANIA PUSZKI ALUMINIOWEJ

Wraz z olbrzymim wzrostem popularności piwa i napojów bezalkoholowych, produkcja napojów w puszkach stała się niezwykle powszechna. Puszki są transportowane i przechowywane w kartonach lub w zgrzewkach, ale później najczęściej są z nich rozpakowywane, eksponowane na półkach sklepowych
i przenoszone w koszykach. Podczas przechowywania, transportu i w trakcie zakupów, a nawet w przechowywaniu domowym, drobnoustroje mogą skutecznie zakazić wieczko. Zatem, podczas spożywania napoju z puszki, bezpośredni kontakt ust z niezabezpieczonym uprzednio wieczkiem puszki jest momentem krytycznym. Liczne publikowane badania alarmują, że na niezabezpieczonych wieczkach puszek z napojami występuje jeden z najwyższych poziomów bakterii spośród różnych powierzchni, na które codziennie eksponowani są ludzie. Co ważne wyniki badań jednoznacznie wskazują, że nie ma praktycznie korelacji pomiędzy wizualnym tzw. „dobrym” wyglądem wieczka puszki, a poziomem faktycznej czystości mikrologicznej.

Monitoring czystości powierzchni wieczek z wykorzystaniem testu bioluminescencji ATP z losowo pobranych wieczek pochodzących z gospodarstw domowych oraz z wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych wykazał, że aż 46% badanej partii wieczek mieści się w “niebezpiecznie” niehigienicznym zakresie, a około 30% w zakresie niehigienicznym „wymagającym ostrożności”. Okres żywotności bakterii „zaszczepionych” na wieczkach puszek wynosi min. 14 dni,
zarówno w warunkach chłodniczych jak i w temperaturze pokojowej
(Journal of Food: Microbiology, Safety & Hygiene „Bakterie na wieczkach puszek”

Dawson P, Aljeddawi W, Buyukyavuz A, Han I oraz Martinez-Dawson R).

Z powyższych względów producenci napojów na szeroką skalę wdrażają produkcję z zastosowaniem zabezpieczenia wieczka puszek od wyjścia puszki z pasteryzatora, aż do momentu otwarcia puszki i bezpiecznego spożycia napoju.

ECOCAP’S® został stworzony przede wszystkim dla ochrony wieczka puszki przed zanieczyszczeniem, do którego może dojść podczas paletyzacji, dystrybucji, przechowywania oraz w czasie ekspozycji na półkach sklepowych, czy w warunkach domowych. Jednak to nie jedyny atut. Zastosowanie aluminiowej platynki SAFETY CAP daje trwałą gwarancję, że powierzchnia wieczka nie została przez nikogo dotknięta, klucz puszki zerwany, a zamek otwarty. System wymyślony przez ECOCAP’S oferuje też szeroki wachlarz możliwości marketingowych i zwiększa wolumeny sprzedaży.

Ecocaps - zabezpieczenie przed zabrudzeniem puszki
Ecocaps - zabezpieczenie przed zabrudzeniem puszki
ecocaps - zakrywki - zabezpieczenia puszek przed zabrudzeniem

SAFETY CAP®, TO NAZWA HANDLOWA ALUMINIOWEJ PLATYNKI, KTÓREJ PRODUCENTEM JEST NASZ PARTNER FORMIKA.

WYRÓŻNIJ PUSZKĘ KOLOROWĄ GRAFIKĄ NA
WIERZCHU PLATYNKI,

WYRÓŻNIJ JĄ MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA KODÓW
I HASEŁ PROMOCYJNYCH NA JEJ SPODZIE,

PODKREŚL, ŻE ZARÓWNO PUSZKA JAK I MATERIAŁ,
Z KTÓEGO WYKONANO SAFETY CAP
®, TO EKOLOGICZNE ALUMINIUM.

ZASTOSOWANIE SYSTEMU ECOCAP’S I PLATYNKI SAFETY CAP
SPEŁNIA WYMAGANIA PRODUCENTA I KONSUMENTA

ECOCAP’S® JAK TO DZIAŁA

Maszyny firmy ECOCAP’S posiadają szereg zalet wynikających z 20 lat badań działu R&D. Nasz kompletny system, na który składa się opatentowana maszyna i odpowiednio dobrany materiał, umożliwia trwałe zgrzewanie platynki wokół górnej krawędzi pierścienia puszki. Maszyny ECOCAP’S zapewniają precyzyjną aplikację platynek przy wysokiej prędkości linii nawet do 80.000 cph. Szeroką gamę maszyn uzupełnia model CSS020 o wydajności do 1.500 cph, przeznaczony dla firm logistycznych oraz dla skali „kraft”. Modele maszyn ECOCAP’S posiadają zoptymalizowane magazynki platynek, maksymalnie zwiększające efektywność linii i odciążające operatorów nadzorujących pracę maszyn.

WIECZKO SAFETY CAP JEST TRWALE ŁĄCZONE Z GÓRNYM PIERŚCIENIEM PUSZKI WYŁĄCZNIE ZA
POMOCĄ PROCESU ZGRZEWANIA I KONTROLOWANEGO DOCISKU.  NIE STOSUJEMY ŻADNYCH KLEJÓW.

ECOCAP’S® BEZPIECZEŃSTWO I FUNKCJONALNOŚĆ

W przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań wykorzystujących plastikowe zakrywki oraz kleje kazeinowe, system ECOCAP’S® nie pozwala na gromadzenie się wilgoci na powierzchni puszki. Nasze rozwiązanie zapobiega tworzeniu się pleśni i proliferacji flory bakteryjnej. Odporność platynki została potwierdzona w testach zanurzeniowych w wodzie, jak i w wysokiej temperaturze (do 60° C). Dlatego puszki z naszym SAFETY CAP® mogą być chłodzone zarówno  w wodzie, jak i w lodówkach, czy w naczyniach z lodem, mogą być również dystrybuowane w automatach „na gorąco” i „na zimno”. Platynka wykonana jest z aluminium – dzięki czemu jest wyjątkowo przyjazna dla środowiska.

ECOCAP’S® WARTOŚĆ DODANA

Na platynkach można nanosić dowolny fleksodruk (do 9 kolorów), co daje nieograniczone możliwości w personalizacji górnej partii puszki. Po wewnętrznej stronie platynki można wykonać dwubarwny zadruk w formie tekstu lub grafiki. W rezultacie obok zabezpieczenia puszki osiągamy szereg niezwykłych dodatkowych korzyści. Są nimi niewątpliwie: zmiana wizerunku opakowania, identyfikacja produktu i możliwość prowadzenia akcji promocyjnych.

Platynka w dalszym ciągu pozwala na układanie puszek w stosy, zatem magazynowanie i ekspozycja odbywają się w taki sam sposób, jak w przypadku puszek bez platynki. System ECOCAP’S® nie wpływa w znaczący sposób na rozmiar i wagę puszki, a zatem nie ma w praktyce żadnego wpływu na koszty logistyczne.

Ecocaps - zabezpieczenie puszek przed zabrudzeniem

ECOCAP’S® KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

Dzięki ECOCAP’S® górna część puszki może stać się dodatkowym środkiem komunikacji z Klientem.

Platynka zabezpiecza, uwypukla cechy produktu i umożliwia strategiczne działania. Przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi serializacji track & trace, możemy też śledzić losy produktu dla wybranych rynków i kanałów dystrybucji (OPCJA ULTRAPAK).

ECOCAP’S® KONTAKT

Jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty na maszynę lub platynki alu-lid?
Złóż zapytanie ofertowe na adres email:
ecocaps@ultrapak.pl
ecocaps - zabezpieczenie puszek przez zabrudzeniem