KONTROLER WAGI OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH
ft system - dystrybucja maszyn

Automatyczne systemy kontroli wagi służą do weryfikacji poprawnej liczby opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym (w kartonie lub w zgrzewce) oraz do oceny poprawności wagi worków lub beczek KEG. Ich zastosowanie zapobiega błędnym i niekompletnym dostawom wyrobów, jak również eliminuje opakowania z wyciekiem. Do pomiarów dynamicznych stosowane są ogniwa tensometryczne.

GŁÓWNE FUNKCJE

Konfiguracja systemu kontroli wagi jest określona typem linii produkcyjnej oraz rodzajem opakowań zbiorczych, które mają być poddane weryfikacji.

KONTROLA WAGI POZWALA:

 • sprawdzić całkowitą wagę opakowania,
 • sprawdzić wagę średnią,
 • sprawdzić odchylenie standardowe wagi opakowań,
 • odrzucić opakowania niedoważone i przeważone.

CECHY GŁÓWNE

 • Technologia ważenia dynamicznego bez konieczności spowalniania produkcji,
 • Szeroki wachlarz przenośników rolkowych, układów dystansujących i urządzeń do odrzutu,
 • Możliwość łączenia z dodatkowymi urządzeniami kontrolnymi np. wykrywanie niedomkniętych klap kartonu, kontrola naklejek, etykiet, wycieków i kodów kreskowych.
kontrola wagi opakowań zbiorczych

Automatyczne systemy kontroli wagi służą do weryfikacji poprawnej liczby opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym (w kartonie lub w zgrzewce) oraz do oceny poprawności wagi worków lub beczek KEG. Ich zastosowanie zapobiega błędnym i niekompletnym dostawom wyrobów, jak również eliminuje opakowania z wyciekiem. Do pomiarów dynamicznych stosowane są ogniwa tensometryczne.

GŁÓWNE FUNKCJE

Konfiguracja systemu kontroli wagi jest określona typem linii produkcyjnej oraz rodzajem opakowań zbiorczych, które mają być poddane weryfikacji.

KONTROLA WAGI POZWALA:

 • sprawdzić całkowitą wagę opakowania,
 • sprawdzić wagę średnią,
 • sprawdzić odchylenie standardowe wagi opakowań,
 • odrzucić opakowania niedoważone i przeważone.

CECHY GŁÓWNE

 • Technologia ważenia dynamicznego bez konieczności spowalniania produkcji,
 • Szeroki wachlarz przenośników rolkowych, układów dystansujących i urządzeń do odrzutu,
 • Możliwość łączenia z dodatkowymi urządzeniami kontrolnymi np. wykrywanie niedomkniętych klap kartonu, kontrola naklejek, etykiet, wycieków i kodów kreskowych.
kontrola wagi opakowań na linii produkcyjnej

ZALETY

System zapewnia zwiększenie produktywności linii, redukuje liczbę odrzutów z powodu wadliwego działania maszyn pakujących poprzez systemy monitorowania powtarzających się odrzutów.

 • Eliminuje reklamacje spowodowane brakiem produktu i niekompletnością dostaw,
 • Eliminuje reklamacje spowodowane dostawą opakowań niedoważonych,
 • Eliminuje reklamacje spowodowane dostawami opakowań z obecnością niepożądanych ciał obcych,
 • Eliminuje reklamacje spowodowane dostawami opakowań cieknących,
 • Wpływa na pozytywne postrzeganie marki.

TYPY PRODUKTÓW

Wszystkie typy opakowań zbiorczych:

 • Kartony,
 • Beczki,
 • Beczki KEG,
 • Kanistry,
 • Zgrzewki,
 • Bag-in-box.
kontrola wagi opakowań zbiorczych