KONTROLERY KSZTAŁTU OPAKOWAŃ
Metoda stosowana do selekcji i nadzoru na linii do butelek zwrotnych. Ogranicza ona skutecznie liczbę zatrzymań i odrzutów oraz eliminuje zagrożenie związane z pojawieniem się obcego lub źle zorientowanego formatu na linii produkcyjnej.

GŁÓWNE FUNKCJE

Systemy kontroli dostępne są w różnych konfiguracjach, mających zastosowanie w inspekcji opakowań transparentnych i nietransparentnych. Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na inspekcję opakowań pod kątem:
 • zgodności ze wzorcem,
 • integralności,
 • wykrywania defektów profilu,
 • wykrywania defektów powierzchni,
 • właściwej orientacji na transporterze.
 • GŁÓWNE CECHY

 • Technika wizyjna
 • Możliwość zmiany konfiguracji i rozbudowy systemu o inne urządzenia kontrolne.
 • ZALETY

  System zapewnia zwiększenie produktywności linii i bezpieczeństwo maszyn:
 • wyeliminowanie awarii płuczki lub nalewarki,
 • redukcja liczby zatrzymań linii,
 • redukcja ilości odrzutów produktu napełnionego,
 • ograniczenie liczby reklamacji.
 • TYPY OPAKOWAŃ

  Szklane, PET, HDPE, LDPE, metalowe…