KONTROLER PUSTYCH BUTELEK
ft system - dystrybucja maszyn

Grupa maszyn określanych symbolem EBI (ang. empty bottle inspection) jest powszechnie stosowana w kontroli opakowań szklanych przed procesem ich napełniania. Metoda EBI wykorzystywana jest do selekcji wadliwych butelek po procesie depaletyzacji butelek jednorazowych lub przed i po procesie mycia butelek zwrotnych.

Nasze przemysłowe kontrolery EBI wykrywają zanieczyszczenia i defekty opakowań, poprawiają jakość wyrobu gotowego oraz skutecznie ograniczają liczbę zatrzymań i odrzutów na linii produkcyjnej, co dzięki segregacji wadliwych butelek wpływa na zwiększenie efektywności linii (OEE) i zmniejszenie kosztów utrzymania linii.

FUNKCJE GŁÓWNE

System wykrywa zgodność formatu z zadanym wzorcem oraz wszelkie wady opakowań przed napełnianiem.

Zależnie od konfiguracji inspektor EBI zapewnia:

 • poprawną weryfikację kształtu,
 • odrzut opakowań uszkodzonych,
 • kontrolę gwintu butelki,
 • kontrolę szyjki butelki,
 • kontrolę ścianek zewnętrznych,
 • kontrolę dna,
 • weryfikację stopnia ścierania butelki zwrotnej (tzw. scuffingu),
 • wykrywanie resztek wody lub ługu,
 • wykrywanie zabrudzeń i substancji obcych.
1a-1

Ścianki boczne

1b-1

Kontrola ścianek bocznych

1c-1

Szyjka

1d-1

Kontrola szyjki

1e-1

Dno opakowania

1f-1

Kontrola dna opakowania

CECHY GŁÓWNE

 • technika wizyjna,
 • brak wpływu barwy opakowania na skuteczność kontroli,
 • wszelkie elementy robocze i funkcjonalne zlokalizowane są w górnej części urządzenia, co ułatwia jego konserwację i utrzymanie czystości,
 • wykrywanie pozostałości cieczy realizowane jest techniką wysokiej częstotliwości pola magnetycznego,
 • możliwość rotacji pojemnika dla inspekcji ścianki pod zmiennym kątem do 90o,
 • możliwość kontroli do 75 000 butelek / h (dla butelek o przekroju cylindrycznym).
EBI inspektor - kontrola szklanych opakowań przed procesem napełniania

ZALETY

System zapewnia zwiększenie produktywności linii i jakość wyrobu gotowego, w tym m.in.:

 • redukuje liczbę awarii płuczki, napełniarki i kapslownicy,
 • redukuje liczbę zatrzymań linii,
 • redukuje liczbę odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego,
 • ogranicza liczbę reklamacji,
 • eliminuje obecność niebezpiecznych substancji,
 • zawraca do płuczki lub myjki butelki niedomyte.

TYPY OPAKOWAŃ

Metoda wykorzystywana jest do kontroli i segregacji:

 • butelek transparentnych i nietransparentnych,
 • butelek jednorazowych i zwrotnych,
 • butelek obcych i zdeformowanych.

ROZWIĄZANIE DLA BUTELKI CYLINDYRNCZEJ

SCHEMAT EBI DLA BUTELKI PROSTOKĄTNEJ