MIKSERY I SATURATORY

Miksery służą do odgazowywania wody przed procesem saturacji i do mieszania syropu z wodą i CO2, występują w wersjach o wydajności od 5.000 do 60.000 I/h.

Saturatory służą do odgazowywania i saturacji wody lub gotowych niegazowanych napojów z wydajnością od 5.000 do 60.000 l/h. Dla tej grupy maszyn dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego dopasowana dla szybkości przepływu do 20.000 l napoju/h.

Mikso-saturatory są kompaktowymi jednostkami wykorzystującymi najnowsze technologie w dziedzinie odgazowania wody wysycania produktu dwutlenkiem węgla i proporcjonalnego mieszania syropu z wodą.

Charakterystyka eksploatacyjna:

 • produkcja: woda + syrop + dwutlenek węgla,
 • maksymalne wysycenie CO2: 10 g/l przy ustalonej temperaturze,
 • możliwość zastosowania gazu obojętnego lub sterylnego powietrza zamiast CO2,
 • dokładność dozowania CO2 ± 0.3 Vol/Vol,
 • dokładność regulacji poziomu cukru w gotowym napoju ± 0.15 °Bx,
 • proporcja rozpuszczenia: 1:3 – 1:8.

W skład komponentów systemowych wchodzą m.in.:

 • jednostki odgazowującej,
 • jednostki dozującej wodę,
 • jednostki dozującej dwutlenek węgla,
 • jednostki dozującej syrop,
 • sekcje przetrzymania buforującej gotowy napój.

W skład opcjonalnych komponentów systemowych wchodzą m.in.:

– mierniki Relco, Maselli, Anton Paar lub innych marek do precyzyjnego pomiaru zawartości CO₂ i O₂ (używane do regulowania oprzyrządowania procesowego

– mierniki Relco, Maselli, Anton Paar lub innych marek do ciągłego pomiaru zawartości cukru oraz stężenia roztworów w procesach technologicznych, z dokładnością zbliżoną do laboratoryjnej.

Zasada działania

Produkt wprowadzony do stacji dociera do zbiornika deaeracyjnego, gdzie jest rozpylany (nebulizowany) w baterii dyfuzorów. Zbiornik jest utrzymywany pod stałą wysoką próżnią, a woda poddawana atomizacji, uwalnia wcześniej rozproszone w niej gazy. Po deaeracji, wysokowydajna pompa wirowa przesyła wodę produktową do wtryskowego systemu miksującego w celu połączenia z nią pożądanej ilości CO2.

Zarówno dwutlenek węgla, jak i syrop są dozowane poprzez systemy kontrolno-pomiarowe, zapewniające niezawodnie powtarzalną jakość gotowego napoju.

W skład systemu wchodzą również miksery statyczne, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego rozproszenia gazu wewnątrz produktu poddawanego procesowi, jak również idealnego wymieszania użytych składników.

Stabilizacja produktu następuje w rurowej sekcji przetrzymującej, a następnie w zbiorniku magazynowym, w którym temperatura produktu poddawana jest kontroli w celu utrzymania stałego ciśnienia CO2 w zależności od wymaganych warunków dla napoju.

Wartość ciśnienia dla tego zbiornika jest ustalana w taki sposób, by umożliwić przeprowadzenie procesu wysycania w temperaturze otoczenia.

Maszyny rozlewnicze są zasilane z wykorzystaniem pomp wirowych bądź krzywkowych, dzięki czemu produkt jest zawsze przenoszony w kierunku zwiększającego się ciśnienia, co jest korzystne dla procesu stabilizacji napoju.

Higiena maszyn

Cały system jest wykonany zgodnie z procedurami bezpieczeństwa HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) i jest zaprojektowany tak, by można było prowadzić skutecznie procesy mycia, płukania i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych w temperaturach do 95°C.  

Sterowanie

Szafy elektryczne wykonywane są ze stali nierdzewnej typu AISI 304 w zgodności z obowiązującymi regulacjami europejskimi, przy stopniu ochrony IP 55 lub IP 67. Wyposażone są w PLC, posiadają interfejs pozwalający na interakcję człowiek-urządzenie poprzez panel dotykowy. Programy zawierają graficzne wizualizacje wymagane do efektywnego zarządzania procesem oraz do wyświetlania parametrów podczas różnych faz pracy.

Charakterystyka konstrukcji

Saturatory i miksery wykonane są w zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE, uzyskały również certyfikację CE oraz odpowiadają Dyrektywie PED dotyczącej urządzeń ciśnieniowych (zbiorników, rurociągów, armatury zabezpieczającej).

Uszczelki i złącza odpowiadają normie DIN 11851 i są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Wszystkie złącza wewnątrz są wykonane w formie pierścieni lub kołnierzy. Komplet: rama, orurowanie i panel elektryczny są w całości wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304.

Akcesoria opcjonalne

Płytowe wymiennika ciepła z wykorzystaniem glikolu.

Automatyczny układ korekty recepturowej napoju.

Rurociągi do podłączenia mikso-saturatora i saturatorów z nalewarką

Refraktometry.