DOSTAWY MASZYN
INTEGRACJA LINII
DORADZTWO

Analiza założeń projektowych

Uważne wsłuchanie się w potrzeby Klienta oraz połączenie oczekiwań z oferowanymi przez nas rozwiązaniami pozwalają na uzyskanie optymalnych rozwiązań.

Podstawowe informacje niezbędne do realizacji zadania:

 • wymagana wydajność maszyn, linii procesowej, linii rozlewniczej,
 • opis surowców, sposobu i formy ich dostawy oraz ich parametrów,
 • dokładny opis produktów i ich oczekiwanych parametrów,
 • omówienie typów zamknięć oraz sposobu etykietowania i pakowania,
 • dostępność miejsca dla nowej maszyny, linii lub wydziału produkcyjnego.

Dodatkowo oferujemy też możliwość alternatywnych rozwiązań dających możliwość:

 • uatrakcyjnienia i rozszerzenie oferty Klienta (nowy typ napoju, nowy sposób warzenia lub chmielenia)
 • zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i produktu finalnego (HACCP, ECOCAP’S),
 • wydłużenia terminu przydatności do spożycia bez stosowania konserwantów,
 • wprowadzenia nowego sposobu etykietowania i dekoracji opakowań jednostkowych,
 • wprowadzenia nowego sposobu pakowania zbiorczego,
 • korzystania z innowacyjnych i ekologicznych metod etykietowania,
 • skorzystania z innowacyjnych i ekologicznych metod pakowania (np. bez udziału folii),
 • skorzystania z opcjonalnych rozwiązań zwiększających jakość i powtarzalność produktu oraz oszczędność surowcową,
 • skorzystania z opcjonalnych rozwiązań zwiększających walory funkcjonalne i smakowe,
 • skorzystania z systemów podnoszących poziom bezpieczeństwa pracowników serwisujących maszyny i urządzenia, tak przed przypadkowymi błędami ludzkimi tak w trakcie produkcji, jak i przypadku uruchomienia serwisowanego,
 • skorzystania z Industry 4.0 do gromadzenia statystyk danych produkcyjnych oraz komunikacji maszyn poprzez Internet Rzeczy (IoT),
 • komunikowania wszechrzeczy „Internet of Everything” (IoE) instrumentem będącym określeniem na sieć ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu.
 • serializacji „track and trace”.
sprzedaż maszyn - doradztwo - integracja linii

Weryfikacja szczegółów i przygotowanie oferty

Na tym etapie weryfikujemy czy wszystkie, dane dotyczące nowego projektu zgadzają się z ostatecznym zapotrzebowaniem Klienta oraz zadanymi parametrami. Przygotowanie szczegółowej oferty, w przypadku maszyny trwa od kilku dni, a w przypadku opracowania kompletnej linii lub wydziału produkcyjnego wraz z opracowaniem do kilku tygodni. Nad przygotowaniem każdej oferty pracują działy handlowe i projektowe. Oferta jest szeroko konsultowana pod względem technicznym i merytorycznym, z poszanowaniem wszystkich wymagań Klienta. Po przygotowaniu oferty, przechodzimy do jej omówienia z Klientem oraz ustalenia wyboru różnych rozwiązań opcjonalnych.

Sprzedaż maszyn, integracja i doradztwo z zakresu linii produkcyjnej

LAYOUT

Po dokonaniu ostatecznego wyboru maszyn i technologii wchodzących w skład dostawy, na podstawie dostarczonego przez Klienta rzutu hali nasi wykwalifikowani inżynierowie dokonają pełnych pomiarów miejsca posadowienia linii rozlewniczej, warzelni, lub pojedynczej maszyny, a następnie przystępują do wykonania rysunku złożeniowego obejmującego zakres naszej dostawy oraz sąsiadujące z nią maszyny i linie Klienta.

Sprzedaż maszyn, doradztwo integracja linii

Wdrożenie do produkcji oraz Testy F.A.T

Po akceptacji projektu, podpisaniu umowy, potwierdzeniu zamówienia i dopełnieniu formalności technicznych uruchamiamy produkcję kompletnego zestawu maszyn. Dokładamy wszelkich starań, aby cały proces projektowo-produkcyjny przebiegał jak najsprawniej i umożliwiał dostawę w  jak najkrótszym czasie. Przed dostarczeniem zamówionego zakresu dostawy do Klienta, każda maszyna przechodzi testy w fabryce wskazanej przez Ultrapak. Rzeczone testy prowadzone są w obecności naszych inżynierów oraz w obecności Klienta, w razie nieobecności Klienta udostępniamy pełną dokumentację testów w formie wideo.

sprzedaż maszyn, doradztwo, integracja linii produkcyjnej

Testy S.A.T. i szkolenia

Proces uruchomienia obejmuje wprowadzenie maszyny bądź całej linii na miejsce instalacji, montaż mechaniczny, elektryczny, synchronizację automatyki wydziału produkcyjnego, linii rozlewniczej lub pojedynczej maszyny. Po wstępnym myciu, pasywacji i/lub przygotowaniu maszyny dokonujemy rozruchu bez produktu, mającego na celu zweryfikowanie poprawności ustawień maszyn(y),
a następnie wstępnej próby działania na produkcji i parametrów produktu finalnego. Po pełnym ustawieniu przychodzi czas na przeprowadzenie testów odbioru końcowego (S.A.T.) na produkcie
i wybranych formatach kontraktowych, a następnie na szkolenie operatorów i specjalistów działu utrzymania ruchu. Dodatkowo każdy z naszych Klientów otrzymuje dokumentację techniczną
w języku polskim, a maszyny i linie są przez nas serwisowane zarówno gwarancyjnie jak
i pogwarancyjnie.