TUNELE PASTERYZACYJNE
cft - dystrybucja maszyn

PASTERYZATORY TUNELOWE ORAZ PODGRZEWACZE I SCHŁADZACZE TUNELOWE

Firma CFT jest producentem pasteryzatorów, podgrzewaczy oraz schładzaczy tunelowych przeznaczonych do obróbki termicznej napojów oraz produktów spożywczych. Tunelowej obróbce termicznej poddawane są produkty pakowane w puszki aluminiowe, butelki szklane, butelki PET, butelki polietylenowe, puszki stalowe,  opakowania kartonowe oraz woreczki typu „pouch” lub „doypack”.

OBSŁUGIWANE PRODUKTY:

 • piwo i napoje
 • soki owocowe i warzywne
 • napoje izotoniczne i energetyczne
 • napoje RTD (ang. ready to drink)

Wspólna zasada działania tuneli pasteryzacyjnych, schładzających i podgrzewających polega na dystrybucji wody procesowej za pomocą dysz natryskowych na produkt z wykorzystaniem zadanej temperatury i wartości przepływów. Układ wymienników, pomp i wież chłodniczych sterowany jest za pomocą instrumentów kontrolnych i PLC.

maszyny - tunele pasteryzacyjne
Tunele pasteryzacyjne

Zasada działania:

Tunel pasteryzacyjno – schładząjący przeznaczony jest do kompletnej obróbki termicznej
tj. procesów pasteryzacji i schładzania poprzez system dystrybucji wody za
pomocą natrysków na produkt w butelkach, puszkach i w innych opakowaniach doprowadzonych do niego i wyprowadzonych z niego za pomocą przenośników płytkowych.

Sekcje obróbki cieplnej przykład – uzależniony od wymaganych jednostek PU oraz produktu i temperatury wejściowej:

 • Strefa podgrzewania wstępnego
 • Strefa podrzewania właściwego
 • Strefa pasteryzacji
 • Strefa wstępnego chłodzenia
 • 1^ strefa chłodzenia
 • 2^ strefa chłodzenia
 • 3^ strefa chłodzenia
Tunele pasteryzacyjne

PRZYKŁAD CYKLU PASTERYZACYJNEGO

Tunele pasteryzacyjne - systemy

Przykładowy sposób wykonania instalacji:

 • Modułowa konstrukcja nośna wykonana ze zbiorników kołnierzowych oraz profili rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, całość wsparta na regulowanych stopach.
 • Zespół pokryw wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, znajdujących się w górnej części, umożliwiających łatwą rewizję (izolowanych wełną mineralną w strefie wysokich temperatur).
 • Wprowadzające i wyprowadzające głowice transporterów wykonane z nierdzewnych profili rurowych (AISI 304), wyposażone w panele i osłony, które można łatwo otworzyć w celu przeprowadzenia inspekcji tunelu podczas jego pracy. Na transporterze wyjściowym zamontowany jest osprzęt, który w przypadku wystąpienia chwilowego zatoru zatrzymuje ciągły napływ pojemników.
 • Modułowy transporter taśmowy przenośnika głównego opakowań wykonanego z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury, napędzany za pomocą motoreduktora wyposażonego w falownik. Taśma wsparta jest na konstrukcji typu “rybia ość”, wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304.
 • Główny kolektor przeznaczony do zasilania, napełniania oraz uzupełniania wody we wszystkich sekcjach maszyny wyposażony jest w zawory sterowane automatycznie oraz ręcznie;
 • ZESPOŁY POMP PRZEZNACZONYCH DO CYRKULACJI WODY. Sposób przepływu wody procesowej oraz wielkości przepływów zostały dobrane dla zwiększenia efektywności maszyny. W skład każdego zespołu wchodzą:
  • Zbiornik gromadzący wodę wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z otwieranymi pokrywami, kontrolą poziomu cieczy, systemem zapobiegającym przepełnieniu, podwójnymi filtrami z możliwością ich czyszczenia bez konieczności zatrzymywania pompy, całość wyposażona we właz inspekcyjny;
  • Elektryczna pompa odśrodkowa przeznaczona do cyrkulacji wody;
  • Armatura oraz sonda PT100 do kontroli i sterowania temperaturą wody procesowej;
 • orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 doprowadzające wodę oraz zapewnieniajace jej cyrkulację pomiędzy sekcjami chłodzenia i podgrzewania (zgodnie ze schematem orurowania i oprzyrządowania).
6
7
 • Szereg dysz natryskowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, zaprojektowanych przez CFT z szybkodemontowalnym system klipów umożliwiającym ich czyszczenie. Dysze zostały zaprojektowane tak aby umozliwić duży przepływ wody i aby zapobiegać jakiemukolwiek blokowaniu się dystrybucji wody.
 • System podgrzewania wody wyposażony w zespół do podawania pary wraz z obejściem, akcesoriami oraz zaworami modulacyjnymi/ ręcznymi dla poszczególnych sekcji:
  • Sekcja wstępnego podgrzewania poprzez bezpośredni wtrysk pary do zbiornika wody;
  • Sekcja podgrzewania za pomocą rurowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej i możliwością odzysku kondensatu;
  • Sekcja pasteryzacji za pomocą rurowego wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej i możliwością odzysku kondensatu;
 • Wentylator elektryczny zamontowany w kabinie dźwiękoszczelnej z kolektorem dystrybuującym powietrze z możliwością regulacji wysokości, mający na celu usuwanie nadmiaru wody z napływających opakowań, na wyjściu z tunelu
Tunele pasteryzacyjne

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE TUNELU PASTERYZACYJNEGO:

 • ZESPÓŁ POMPY DOPROWADZAJĄCEJ WODĘ DO WIEŻY CHŁODNICZEJ

Pompa wyposażona w membranę do kontroli poziomu, filtr oraz osprzęt do podłączenia pompy;

 • TAŚMOWY PRZENOŚNIK NA WEJŚCIU I NA WYJŚCIU zintegrowany z maszyną;
 • SZAFA ELEKTRYCZNA, AUTOMATYKA I OKABLOWANIE HALI MASZYNY umieszczone w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304, stopień ochrony IP 55, system umożliwiający pracę w trybie automatycznym z kontrolą parametrów (receptur produkcyjnych, temperatur, pracy transporterów, statusu alarmów, itp.), wyposażony w:
  • STEROWNIK PLC i 6” EKRAN DOTYKOWY.
  • System okablowania prowadzący przez korytka wykonane ze stali nierdzewnej, typu “cablofil”
  • KLIMATYZACJA SZAFY ELEKTRYCZNEJ

 

WYBRANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

“AKTYWNE PRZEJŚCIE” NA WEJŚCIOWYM TRANSPORTERZE TAŚMOWYM.

System jest zaprojektowany celem wyeliminowania martwej przerwy pomiędzy taśmą transportera wejściowego i taśmą w tunelu. Zapobiega on tym samym zatrzymywaniu się pojemników nad wejściu do tunelu.

“AKTYWNE PRZEJŚCIE” NA WYJŚCIOWYM TRANSPORTERZE TAŚMOWYM.

System jest zaprojektowany celem wyelimimowania martwej przerwy pomiędzy taśmą transportera wyjściowego i taśmą w tunelu. Zapobiega on tym samym zatrzymywaniu się pojemników nad wyjściu z tunelu.

System wyposażony jest także w dodatkową ścieżkę taśmy napędzaną za pomocą silnika przekładniowego i falownika.

Tunele pasteryzacyjne
Tunele pasteryzacyjne

WIDEOGRAFICZNY REJESTRATOR DO ZAPISU TEMPERATUR (dodatkowe narzędzie na płycie sterującej) służące do zapisu temperatur wody w procesach pasteryzacji i schładzania umożliwające pobranie danych na kartę SD.

UKŁAD DOZUJĄCY CHEMICZNE DODATKI WSPOMAGAJĄCE (służące np. do usuwania kamienia kotłowego / do zapobiegania narastaniu termofilnych drobnoustrojów i alg).

DODATKOWE POMPY W WERSJI ZE STALI NIERDZEWNEJ

z korpusem ze stali nierdzewnej oraz wirnikiem dla wszystkich pomp przeznaczonych do cyrkulacji wody 

DODATKOWA IZOLACJA TERMICZNA

obejmującej wszystkie zbiorniki pomp wodnych oraz instalacji rurowych do cyrkulacji gorącej wody

ATMOSFERYCZNA WIEŻA CHŁODNICZA przystosowana do chłodzenia wody wykorzystywanej przez tunel.

W skład urządzenia wchodzą: 

 • MODUŁ/ WIEŻA CHŁODNICZA o wydajności przepływu dobranej do rozmiaru i wydajności tunelu (w m3/h) 
 • Zbiornik zbierający wodę wykonany ze stali ocynkowanej
 • Pompa odśrodkowa do przesyłu wody z powrotem do tunelu
 • Panel elektryczny

POŁĄCZENIA RUROWE

Rury doprowadzające i odprowadzające wodę pomiędzy wieżą, a tunelem.

AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU KONTROLNY ZAPOBIEGAJĄCEMU PRZEGRZANIU NAPOJU

Układ obejmuje zarówno modyfikację oprogramowania oraz oprzyrządowania:

 • Dodatkowe pompy cyrkulacyjne wraz z niezależnymi sekcjami temperatury (całkowita ilość  sekcji wynosi 10 szt w nowej wersji)
 • Dodatkowe rurowe wymienniki ciepła dla dodanych niezależnych sekcji;
 • Automatyczne zawory oraz System Automatyzacji działające w przypadku zatrzymania linii, kontrolujące i ograniczające efekt przegrzania produktu; W celu zapewnienia idealnej pracy system połączony jest z małym stołem buforowym znajdującym się na wyjściu tunelu;
 • Oprogramowanie i system sterowania;

STÓŁ BUFOROWY

Stół zainstalowany na wyjściu tunelu, przystosowany do utrzymania stałego przepływu produktu również w przypadku zatrzymania się linii, 

 • Rurowa konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w nóżki podporowe przytwierdzone do podłoża;
 • Dwukierunkowa taśma transportera o długości L=4000 mm napędzana za pomocą motoreduktora;
 • Akcesoria i automatyzacja;

SZEREG JEDNOŚCIEŻKOWYCH/WIELOŚCIEŻKOWYCH PRZENOŚNIKÓW PŁYTKOWYCH DO PEŁNYCH POJEMNIKÓW

Układ przeznaczony do połączenia maszyn zgodnie z rysunekim złożeniowym linii.

LINIOWY OSUSZACZ JEDNOŚCIEŻKOWY – Z DMUCHAWAMI

Osuszacz przeznaczony do osuszania słoików, kartoników, butelek, puszek-napełnionych i zamkniętych. Osuszacz przystosowany jest do zamontowania na liniowym przenośniku jednościeżkowym, w skład wchodzą:

  • Rurowa konstrukcja nośna wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w nóżki podporowe przytwierdzone do podłoża; 
  • Wentylatory elektryczne o odpowiednio dobranej mocy, wyposażone w filtry aspiracyjne; 
  • System dystrybucji powietrza, przyłączony za pomocą elastycznych rurek doprowadzających powietrze na pojemniki; 
  • Otwierane pokrywy wykonane z profili ze stali nierdzewnej;
maszyny pasteryzatory stosowane w produkcji piwa
Tunele pasteryzacyjne