KONTROLA POPRAWNOŚCI ZAMKNIĘCIA BUTELKI
ft system - dystrybucja maszyn

Jednostka przeznaczona do kontroli obecności zakrywek i zgrubnej oceny jakości aplikacji zakrywek

Jednostka przeznaczona do dokładnej kontroli jakości położenia zakrywek i kontroli obecności zakrywek na butelce

Kontrolery zakrywek służą do detekcji wadliwych zakrywek na opakowaniu pełnym i zapobiegają pakowaniu butelek z zerwanym pierścieniem zabezpieczającym, z niepoprawnie zaaplikowanym zamknięciem butelek lub niewłaściwym logo na kapslu.

Poprawność zamknięcia butelki
Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Interface serii 700

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Interface serii 600

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Detekcja obecności zakrywki

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Ocena położenia

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Kontrola chromatyczna

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Kontrola obecności wieczka metalowego

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Kontrola obecności platynki

Poprawność zamknięcia butelki
Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Prosty i intuicyjny interface

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Jasne komunikaty i statystyki

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Przykład z zakrywką płaską

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Metoda z 2 kamerami

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Przykład z zakrywką ROPP

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Metoda z 1 kamerą

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Przykład z inspekcją logo

Kontrolery poprawności zamknięcia butelki na linii produkcyjnej

Metoda kontroli logo

FUNKCJE GŁÓWNE

Podstawowe systemy kontroli obecności zakrywek są dostępne w różnych konfiguracjach, dzięki którym możemy badać:

 • obecność zakrywki
 • błędne ukośne położenie zakrywki
 • barwy zakrywki / kapsuły / gwarancji (czujnik chromatyczny)
 • prosta instalacja w nowej lub istniejącej linii.

FUNKCJE GŁÓWNE

Zaawansowane systemy kontroli obecności i jakości zakrywek są dostępne w różnych konfiguracjach, dzięki którym możemy badać:

 • integralność pierścienia zabezpieczającego
 • barwy zakrywki / kapsla / gwarancji
 • prawidłowości logo

TYPY ZAKRYWEK

Wszystkie typy zakrywek

TYPY ZAKRYWEK

Wszystkie typy zakrywek

CECHY GŁÓWNE

Technika wykorzystuje różne typy czujników. System jest dostępy w różnych konfiguracjach, dzięki którym możemy badać:

 • obecność zakrywki,
 • otwarcie zakrywki,
 • położenie zakrywki,
 • barwa zakrywki,
 • weryfikacja kształtu za pomocą kamery typu smart.

CECHY GŁÓWNE

Technika wizyjna wykorzystująca od 1 do 4 kamer. Prosta instalacja nawet w istniejącej linii, pozwalająca na rozbudowę o metody kontroli i monitoringu:

 • poziomu nalewu,
 • obecności etykiety,
 • prawidłowego logo,
 • poprawności kodu

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • redukuje ilości odrzutów wywołanych złym działaniem zamykarki lub kapslownicy (system informuje o kolejno następujących sygnałach odrzutu i monitoruje błędy indywidualne głowicy zamykającej)
 • ogranicza liczbę reklamacji
 • zapewnienia właściwy kolor i typ zakrywki

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • redukuje ilości odrzutów wywołanych złym działaniem zamykarki (system informuje o kolejno następujących sygnałach do odrzutu i monitoruje błędy indywidualne głowicy zamykającej)
 • ogranicza liczbę reklamacji
 • zapewnienie właściwą barwę zakrywki oraz powtarzalną jakość