OSUSZACZE OPAKOWAŃ

Wystąpienie tzw. punktu rosy na powierzchni zimnego opakowania wprowadzonego na halę lub wilgoć wprowadzona na powierzchnię butelki i puszki po przejściu przez pasteryzator, schładzacz tunelowy lub myjkę wymagają osuszenia opakowania przed procesem etykietowania, kontroli lub drukowania kodów.

Osuszanie butelek i puszek stosuje się w celu przygotowania ich powierzchni przed aplikacją:

  • etykiet dookólnych OPP z klejem termotopliwym (hot-melt),
  • etykiet dookólnych OPP ADHESLEEVE I ROSO (pre-glue),
  • etykiet samoprzylepnych (PSL),
  • kodów atramentowych.

Osuszacze wykorzystują przejścia powietrza przy zwiększonym ciśnieniu i temperaturze na korpus pojemników. Głównym elementem osuszacza jest dmuchawa wirowa zasilająca dysze, których położenie i orientację można regulować w zależności od kształtu opakowań.

W komplecie z osuszaczem dostarczamy szafę sterującą oraz panel operatora. Regulacja kierownic nadmuchowych wewnątrz tunelu przy zmianach formatowych zajmuje maksymalnie 5 minut. ULTRAPAK dostarcza osuszacze wyłącznie w ramach dostaw kompletnych linii rozlewniczych lub wraz z maszyną etykietującą.

Osuszacze opakowań
id41_Kolko2
id41_Prostokat1