KONTROLERY ETYKIET
ft system - dystrybucja maszyn

PODSTAWOWA KONTROLA OBECNOŚCI ETYKIET

Inspektory tego typu wykorzystywane są do kontroli obecności etykiet transparentnych lub nietransparentnych, aplikowanych na każdy typ opakowania. Technika nadaje się do kontroli etykiet częściowych, dookólnych i sleeve.

FUNKCJE GŁÓWNE

System kontroli obecności etykiet jest dopasowywany do rodzaju opakowania oraz etykiety i pozwala na:

 • kontrolę obecności etykiety,
 • kontrolę barwy etykiety.

CECHY GŁÓWNE

 • wykorzystanie czujników optycznych,
 • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną,
 • system może być rozbudowany o kolejne rodzaje kontroli.

ZALETY

 • wykorzystanie czujników optycznych,
 • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną,
 • system może być rozbudowany o kolejne rodzaje kontroli.
 • RODZAJ ETYKIET

  Wszystkie rodzaje etykiet

  Inteface seria 100

  Inteface seria 600

  Czujnik obecności etykiet

  Kontrola obecności etykiet

  Obecność etykiet z użyciem czujnika typu Smart

  Kontrola obecności etykiet z użyciem czujnika Smart

  Optyczna kontrola jakości aplikacji etykiet 2D

  Inspektory wizyjne tego typu wykorzystywane są do kontroli jakości pracy maszyny etykietującej. Dzięki rozwiązaniom jakie oferuje system można wyeliminować opakowania nieprecyzyjnie zaetykietowane oraz opakowania z niewłaściwą lub uszkodzoną etykietą. Kontrola tego typu służy do oceny jakości aplikacji etykiet plastikowych i papierowych, transparentnych i nieprzezroczystych, częściowych i dookólnych.

  Kontroler jest w stanie weryfikować:

  • OBECNOŚĆ ETYKIETY
  • INTEGRALNOŚĆ ETYKIETY:
   – nieprzywieranie etykiety do butelki,
   – efekt flagi,
   – uszkodzenia etykiety.
  • POZYCJĘ ETYKIETY:
   – odchylenia pionowe etykiety,
   – nachylenie etykiety,
   – poprawność zakładki etykiety,
   – odstępy między etykietami,
  • CZYTANIE KODÓW
  • ZGODNOŚĆ FORMATÓW Z ZADANYM WZOREM

  CECHY GŁÓWNE

  • technika wizyjna,
  • wykorzystanie 1 lub 2 kamer,
  • technika iluminacji,
  • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną,
  • możliwość instalacji na maszynie etykietującej,
  • system wykrywania znaków OCR (ang. optical character recognition).
  Kontrola obecności etykiet

  Optyczna kontrola jakości aplikacji etykiet 2D

  Kontroler jest w stanie weryfikować:

  • OBECNOŚĆ ETYKIETY
  • INTEGRALNOŚĆ ETYKIETY:
   – nieprzywieranie etykiety do butelki,
   – efekt flagi,
   – uszkodzenia etykiety.
  • POZYCJĘ ETYKIETY:
   – odchylenia pionowe etykiety,
   – nachylenie etykiety,
   – poprawność zakładki etykiety,
   – odstępy między etykietami,
  • CZYTANIE KODÓW
  • ZGODNOŚĆ FORMATÓW Z ZADANYM WZOREM

  CECHY GŁÓWNE

  • technika wizyjna,
  • wykorzystanie 1 lub 2 kamer,
  • technika iluminacji,
  • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną,
  • możliwość instalacji na maszynie etykietującej,
  • system wykrywania znaków OCR (ang. optical character recognition).
  Kontrola obecności etykiet

  Prosty i intuicyjny interface

  Proste odczyty

  Kontrola etykiety frontowej i kontretykiety
  Metoda kontroli pozycji
  Zasada kontroli
  Metoda kontroli obecności

  Moduł kontrolny

  ZALETY

  SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

  Układ monitorujący redukuje liczbę odrzutów z powodu wadliwego działania maszyny etykietującej poprzez wykrywanie powtarzających się błędów. Ponadto optymalizuje i kontroluje on pracę etykieciarki i drukarki zainstalowanych w linii.

  SYSTEM ZWIĘKSZA JAKOŚĆ WYROBU GOTOWEGO
  • Eliminuje ilość reklamacji spowodowanych niewłaściwą pracą maszyny etykietującej,
  • Gwarantuje poprawność etykietowania,
  • Wpływa na pozytywne postrzeganie marki.

  RODZAJ ETYKIET

  Wszystkie rodzaje etykiet

  DODATKOWE OPCJE

  Kontrola obecności etykiet

  KONTROLA ETYKIET 3D

  Maszyny realizujące kontrolę etykiet 3D mają możliwość obserwacji pełnego obwodu opakowań i jakość pracy maszyny etykietującej. Eliminują one opakowania nieprecyzyjnie zaetykietowane jak również opakowania z niewłaściwą lub uszkodzoną etykietą. Kontrolery 3D służą do oceny jakości aplikacji etykiet plastikowych i papierowych, transparentnych i nieprzezroczystych, częściowych i dookólnych.

  KONTROLER 3D WERYFIKUJE:

  • Obecność etykiety,
  • Pozycję etykiety (odchylenie pionowe, poziome, zakładkę etykiety),
  • Wzajemną relację położenia etykiet między sobą,
  • Prawidłowości pozycji etykiet względem grawerów i markerów,
  • Integralność i jakości etykiety,
  • Wady szwów etykiet SLEEVE,
  • Prawidłowość kapsuły termokurczliwej na zakrywce butelki,
  • Integralność kodu (nr partii, data ważności),
  • Poprawność kodu (BARACODE , DATAMATRIX, QR-CODE),

  CECHY GŁÓWNE

  • Technika wizyjna,
  • Rekonstrukcja 3D,
  • System niezależny od orientacji opakowań,
  • Kontrola etykiet na opakowaniach o różnych kształtach,
  • Prosty i intuicyjny system do tworzenia formatów,
  • Wizualizacja i analizy w postaci wykresów w czasie rzeczywistym.

  ZALETY

  • System zapewnia zwiększenie produktywności linii,
  • Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania maszyny etykietującej poprzez systemy monitorowania powtarzających się odrzutów,
  • Optymalizacja pracy urządzeń orientujących, etykietujących i drukujących,
  • Eliminacja reklamacji spowodowanych niewłaściwą pracą maszyny etykietującej i drukarki,
  • Pozytywne postrzeganie marki.

  Okrągłe butelki
  Prostokątne butelki
  Kwadratowe butelki
  Częściowe etykiety
  Etykiety dookólne
  Etykiety sleeve

  Kontrolery etykiet
  Kontrolery poprawności etykiet na linii produkcyjnej

  ŁATWA INSTALACJA

  • Małe gabaryty urządzenia,
  • Samodzielny panel sterowania
  • Brak potrzeby ingerencji w istniejącą linię
  • Mniej niż jeden dzień, aby zainstalować urządzenie

  BRAK PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH

 • Bardzo długa żywotność urządzenia
 • Brak potrzeby kupowania jakichkolwiek części zamiennych
 • URZĄDZENIE NIE PODLEGA WPŁYWOM WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

  STABILNE I KONTROLOWANE OŚWIETNLENIE
 • Światło zewnętrzne nie ma dostępu
 • System równomiernego oświetlenia
 • ŁATWE I BEZPIECZNE CZYSZCZENIE
 • Kurz, ciecz i inne ciała obce nie mogą uzyskać dostępu do pojedynczego aparatu
 • Kontrola obecności etykiet
  Kontrola obecności etykiet
  Kontrola obecności etykiet

  SZYBKA I PROSTA ZMIANA FORMATU

 • Brak dodatkowych części formatowych
 • JAK TO ZROBIĆ?

  KONTROLA WYTŁOCZENIA

 • Wykrywanie elementów wytłoczenia
 • Spójność etykiety z wytłoczeniem