SPRZĘT LABORATORYJNY

Sprzęt laboratoryjny FT SYSTEM przeznaczony jest do bezkontaktowego i bezinwazyjnego pomiaru ilości molekuł gazu w butelce.

Zastosowano tu opatentowaną technikę kontroli zawartości dwutlenku węgla, azotu lub tlenu w zamkniętym opakowaniu z wykorzystaniem spektroskopii laserowej.

FUNKCJE GŁÓWNE

Metoda pomiaru jest prosta, szybka i daje powtarzalne rezultaty. Analiza prowadzona jest niedestrukcyjnie – możliwe jest więc wykonanie nieograniczonej liczby testów na tym samym opakowaniu. Instrument pomiarowy w ciągu kilku sekund jest w stanie:

 • zmierzyć ciśnienie całkowite w butelce,
 • podać procentową zawartość CO2, O2 lub N2
 • zmierzyć ciśnienie cząstkowe gazów,
 • zmierzyć zawartość O2 rozpuszczonego,
 • zmierzyć temperaturę napoju,
 • zapisać czas i datę pomiaru dla celów statystycznych i dla archiwizacji danych,
 • określić gotowość do przeprowadzenia dégorgementu szampana, wina musującego lub piwa wyrabianego metodą tradycyjną (po zakończeniu wtórnej fermentacji  napoju w butelce).

CECHY GŁÓWNE

 • technika TDLAS (Tunable Diode Laser Spectroscopy – Absorbcja Spektroskopowa Przestrajalnego Lasera Diodowego),
 • metoda niezależna od barwy butelki,
 • brak elementów zużywających się,
 • analiza bezinwazyjna i niedestrukcyjna,
 • metoda bezpieczna i prosta w użyciu,
 • konfiguracja interface pozwala na dodanie innych technik kontroli,
 • metoda niezależna od rodzajów zamknięć i typów butelek (niezbędny warunek min. 5% przeźroczystości).
ft system - dystrybucja maszyn
Sprzęt laboratoryjny

ZALETY

MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEZ NIEWYKWALIFIKOWANYCH OPERATORÓW

 • instrument nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel,
 • wynik jest jednoznaczny i nie wymaga interpretacji specjalistów,
 • opakowanie nadaje się do sprzedaży (brak strat produktu).

MONITORING JAKOŚCI W CZASIE

 • analiza jest niedestrukcyjna, co umożliwia przeprowadzenie nieograniczonej ilości testów na tym samym opakowaniu. Pozwala to na monitorowanie tego samego opakowania w różnych warunkach przechowalniczych w dowolnym przedziale czasowym.

BEZPIECZEŃSTWO I SZYBKOŚĆ TESTÓW

 • metoda analizy bezkontaktowej pozwala operatorowi uniknąć ryzyka związanego z przebijaniem zakrywki lub butelki dla dokonania oceny zawartości gazu w opakowaniu. Wynik badania jest dostępny w ciągu kilku sekund, co pozwala uniknąć długiego oczekiwania na wynik klasycznej metody analizy laboratoryjnej.

TYPY PRODUKTU

Wszystkie typy opakowań przezroczystych lub częściowo nieprzezroczystych (min. poziom przezroczystości butelki 5%).

analiza

ZALETY

MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEZ NIEWYKWALIFIKOWANYCH OPERATORÓW

 • instrument nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel,
 • wynik jest jednoznaczny i nie wymaga interpretacji specjalistów,
 • opakowanie nadaje się do sprzedaży (brak strat produktu).

MONITORING JAKOŚCI W CZASIE

 • analiza jest niedestrukcyjna, co umożliwia przeprowadzenie nieograniczonej ilości testów na tym samym opakowaniu. Pozwala to na monitorowanie tego samego opakowania w różnych warunkach przechowalniczych w dowolnym przedziale czasowym.

BEZPIECZEŃSTWO I SZYBKOŚĆ TESTÓW

 • metoda analizy bezkontaktowej pozwala operatorowi uniknąć ryzyka związanego z przebijaniem zakrywki lub butelki dla dokonania oceny zawartości gazu w opakowaniu. Wynik badania jest dostępny w ciągu kilku sekund, co pozwala uniknąć długiego oczekiwania na wynik klasycznej metody analizy laboratoryjnej.

TYPY PRODUKTU

Wszystkie typy opakowań przezroczystych lub częściowo nieprzezroczystych (min. poziom przezroczystości butelki 5%).

analiza