KONTROLERY POZIOMU NALEWU
ft system - dystrybucja maszyn

Kontrolery pełnych opakowań (FBI) wykorzystują metodę pomiaru poziomu nalewu z wykorzystaniem techniki X – RAY, INFRA RED (podczerwieni) lub HF (wysokiej częstotliwości pola magnetycznego z kompensacją i bez kompensacji piany). Pozwalają one producentowi napoju uzyskać lepszy wizerunek marki oraz zapobiec sporom prawnym z tytułu dystrybucji produktów niezgodnych z przepisami.

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy FBI badają zgodność poziomu nalewu z zadanymi parametrami oraz zarządzają odrzutem opakowań przelanych lub niedolanych.

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO.

Kontrolery tego typu redukują ilość odrzutów wywołanych złym działaniem nalewarki lub zamykarki (system informuje o kolejno następujących sygnałach odrzutu i monitoruje błędy indywidualne zaworu napełniającego i/lub głowicy zamykającej).

Stosowanie w linii naszych kontrolerów FBI:

 • ogranicza liczbę reklamacji,
 • zapewnia zgodność z normami,
 • redukuje do minimum liczbę błędnych odrzutów.

Nasze kontrolery poziomu nalewu

Kontroler poziomu nalewu seria 600
Kontroler poziomu nalewu seria 700

SERIA 600 - PROSTA KONTROLA

SERIA 700 - ROZBUDOWANA INSPECKJA

Metody kontroli:
 • Technika HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego),
 • promieniowanie X (X-RAY)
 • IR (podczerwień). 
Jednostka centralna serii 600

Może zostać dodatkowo
rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki,
 • kontrolę obecności drutu korka,
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej,
 • kontrolę obecności etykiety,
 • monitoring pracy napełniarki, zamykarki i etykieciarki,
 • moduł kompensacji piany.
TYPY OPAKOWAŃ
 • Butelki, puszki i inne opakowania (PET, szkło, HDPE, LDPE…)
kontrolery poziomu nalewu

Interface serii 100

kontrolery poziomu nalewu

Interface serii 600

kontrolery poziomu nalewu

Badanie z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości

kontrolery poziomu nalewu

Kontrola HF

kontrolery poziomu nalewu

X-RAY

kontrolery poziomu nalewu

Kontrola X-RAY

kontrolery poziomu nalewu

Czujnik podczerwieni

kontrolery poziomu nalewu

Metoda IR

Metoda kontroli:
 • HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego)
 • Promieniowanie X (X-RAY)
 • IR (podczerwień)
 • Technika wizyjna
Jednostka centralna serii 700

Może zostać dodatkowo
rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki,
 • kontrolę błędnej pozycji zakrywki,
 • kontrolę złej barwy zakrywki,
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej,
 • kontrolę obecności etykiety,
 • monitoring napełniarki, zamykarki i etykieciarki
 • moduł kompensacji piany
TYPY OPAKOWAŃ
 • Butelki, puszki i inne opakowania (PET, szkło, HDPE, LDPE…)
kontrolery poziomu nalewu

Prosty i intuicyjny interface

kontrolery poziomu nalewu

Jasne komunikaty i statystyki

kontrolery poziomu nalewu

Funkcja oscyloskopu

kontrolery poziomu nalewu

Dobór techniki zależny od opakowania i produktu

Kompensacja piany

Kompensacja piany

Metoda kompensacji piany - kontrola poziomu nalewu

Metoda kompensacji piany

Wizyjna kontrola poziomu nalewu

Wizyjna kontrola poziomu

kontrola poziomu nalewu z wykorzystaniem kamery

Wykorzystanie kamery

Metody kontroli:
 • Technika HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego),
 • promieniowanie X (X-RAY)
 • IR (podczerwień). 
Jednostka centralna serii 600

Może zostać dodatkowo
rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki,
 • kontrolę obecności drutu korka,
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej,
 • kontrolę obecności etykiety,
 • monitoring pracy napełniarki, zamykarki i etykieciarki,
 • moduł kompensacji piany.
TYPY OPAKOWAŃ
 • Butelki, puszki i inne opakowania (PET, szkło, HDPE, LDPE…)

Interface serii 100

Interface serii 600

Badanie z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości

Kontrola HF

X-RAY

Kontrola X-RAY

Czujnik podczerwieni

Metoda IR

Metoda kontroli:
 • HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego)
 • Promieniowanie X (X-RAY)
 • IR (podczerwień)
 • Technika wizyjna
Jednostka centralna serii 700

Może zostać dodatkowo
rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki,
 • kontrolę błędnej pozycji zakrywki,
 • kontrolę złej barwy zakrywki,
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej,
 • kontrolę obecności etykiety,
 • monitoring napełniarki, zamykarki i etykieciarki
 • moduł kompensacji piany
TYPY OPAKOWAŃ
 • Butelki, puszki i inne opakowania (PET, szkło, HDPE, LDPE…)

Prosty i intuicyjny interface

Jasne komunikaty i statystyki

Funkcja oscyloskopu

Dobór techniki zależny od opakowania i produktu

Kompensacja piany

Metoda kompensacji piany

Wizyjna kontrola poziomu

Wykorzystanie kamery

RODZAJE TECHNIK WYKORZYSTYWANYCH W PRACY MODUŁÓW KONTROLI POZIOMU NALEWU

Technologia X-RAY – Odpowiednia dla Puszek

Technologia HF - wysoka częstotliwość pola magnetycznego

Emitery X-RAY generują wiązkę promieni rentgenowskich,
które przechodzą przez ścianę puszki.

Puszki nie zatrzymują promieni rentgenowskich.

Produkt zatrzymuje promieniowanie rentgenowskie rzucające cień na odbiornik

Zmienność promieni rentgenowskich wykrywana przez odbiornik umożliwia pomiar poziomu wypełnienia.

TYPY OPAKOWAŃ

– Puszki, butelki, opakowania metalowe i szklane

Emitery wytwarzają sygnał wysokiej częstotliwości pola magnetycznego, a następnie płyn przecinający wiązkę o zadanej częstotliwości powoduje zmianę częstotliwości, którą wykrywa odbiornik sygnału.

TYPY OPAKOWAŃ

– Wszystkie rodzaje opakowań, z wyjątkiem metalowych opakowań nieprzewodzących.

Technologia X-RAY – Odpowiednia dla Puszek

Emitery X-RAY generują wiązkę promieni rentgenowskich,
które przechodzą przez ścianę puszki.

Puszki nie zatrzymują promieni rentgenowskich.

Produkt zatrzymuje promieniowanie rentgenowskie rzucające cień na odbiornik

Zmienność promieni rentgenowskich wykrywana przez odbiornik umożliwia pomiar poziomu wypełnienia.

TYPY OPAKOWAŃ

– Puszki, butelki, opakowania metalowe i szklane

Technologia HF - wysoka częstotliwość pola magnetycznego

Emitery wytwarzają sygnał wysokiej częstotliwości pola magnetycznego, a następnie płyn przecinający wiązkę o zadanej częstotliwości powoduje zmianę częstotliwości, którą wykrywa odbiornik sygnału.

TYPY OPAKOWAŃ

– Wszystkie rodzaje opakowań, z wyjątkiem metalowych opakowań nieprzewodzących.