MONITORING LINII PRODUKCYJNEJ
ft system - dystrybucja maszyn

MONITORING LINII PRODUKCYJNEJ

Systemy monitorowania linii produkcyjnej ma za zadanie analizę powodów odrzutów, wskazanie źródeł usterek i ich eliminację. Czuwa on ponadto nad terminowością konserwacji i zwiększa efektywność linii, pozwala też na skuteczne zbieranie wszelkich statystyk produkcyjnych i pomaga działowi kontroli jakości w prowadzeniu statystycznych analiz partii produkcyjnych.

FUNKCJE GŁÓWNE:

Standardowa konfiguracja systemu monitoringu zbiera i analizuje dane odbierane z punktów kontroli poziomu nalewu i jakości zamknięcia i kojarząc je z zaworem nalewającym i głowicą zamykającą, na której wystąpił błąd. Podstawowy system pozwala uzyskać dane odnoszące się do:

 • analizy średniej wartości poziomu napełnienia dla każdego zaworu napełniającego,
 • analizy odchyleń standardowych dla pojedynczego zaworu napełniającego,
 • sumowania obliczeń dla każdego pojedynczego zaworu napełniającego (ilości opakowań zaakceptowanych i odrzuconych z rozróżnieni przyczyny odrzutu),
 • sumowania obliczeń dla każdej pojedynczej głowicy zamykającej (ilości opakowań zaakceptowanych i odrzuconych),
 • sumowania powtarzających się błędów zaworu napełniającego,
 • sumowania powtarzających się błędów zaworu napełniającego głowicy zamykającej.

CECHY GŁÓWNE:

Zintegrowany system zbierania próbek:

  • próbkowanie zaworu napełniającego,
  • próbkowanie głowicy zamykającej,
  • zarządzanie próbkowaniem większej ilości wieżyczek zamykających,
  • możliwość zintegrowania systemu z kontrolą pienienia się napoju spod pojedynczego zaworu nalewarki,
  • współpraca z systemem wykrywania nieprawidłowej wagi opakowania,
  • zarządzanie cyklami płukania monobloku,
  • zarządzanie przerwami na płukanie głowic i zaworów nalewających.
 •  
monitoring linii produkcyjnej
monitoring puszki i butelki

Zalety

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • optymalizacja cyklu produkcyjnego poprzez wykrywanie błędów,
 • optymalizacja czasów poświęcanych na konserwację urządzeń w linii,
 • redukcja ilości odrzucanych opakowań i minimalizacja przestojów oraz nieplanowanych przerw produkcyjnych
 • optymalizacja stanu technicznego każdego pojedynczego zaworu napełniającego
 • optymalizacja stanu technicznego każdej pojedynczej głowicy zamykającej
 • zapewnienie jakości procesu produkcyjnego
 • przeciwdziałanie poważnym awariom monobloku.

TYPY LINII

Możliwy jest monitoring linii klasycznych i aseptycznych.

Zalety

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • optymalizacja cyklu produkcyjnego poprzez wykrywanie błędów,
 • optymalizacja czasów poświęcanych na konserwację urządzeń w linii,
 • redukcja ilości odrzucanych opakowań i minimalizacja przestojów oraz nieplanowanych przerw produkcyjnych
 • optymalizacja stanu technicznego każdego pojedynczego zaworu napełniającego
 • optymalizacja stanu technicznego każdej pojedynczej głowicy zamykającej
 • zapewnienie jakości procesu produkcyjnego
 • przeciwdziałanie poważnym awariom monobloku.

TYPY LINII

Możliwy jest monitoring linii klasycznych i aseptycznych.