KONTROLER CIŚNIENIA I WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI OPAKOWANIA
ft system - dystrybucja maszyn

BEZKONTAKTOWE KONTROLERY PCS700-LS (Pressure Control System) są idealne do pomiaru ciśnienia całkowitego w przezroczystych
i półprzezroczystych opakowaniach wypełnionych napojami, winem musującym, piwem lub napojami bezalkoholowymi. Za sprawą wysokiej innowacyjności technologia może być wykorzystywana niezależnie od rodzaju materiału i koloru zakrywki lub koloru butelki. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna.

System przewyższa, pod względem dokładności i niezawodności, inne metody kontroli oparte na systemach akustycznych i indukcyjnych, które są uzależnione od materiału z którego wykonane jest zamknięcie opakowania.

System wykorzystuje metodę spektroskopii laserowej i określa wartość ciśnienia poprzez analizę gazu zawartego w przestrzeni pomiędzy produktem a zakrywką.

Opatentowany system PCS700-LS wykorzystuje metodę spektroskopii absorpcyjnej
(TDLAS – Absorbcja Spektroskopowa Przestrajanego Lasera Diodowego).

ft system - dystrybucja maszyn

BEZKONTAKTOWE KONTROLERY PCS700-LS (Pressure Control System) są idealne do pomiaru ciśnienia całkowitego w przezroczystych
i półprzezroczystych opakowaniach wypełnionych napojami, winem musującym, piwem lub napojami bezalkoholowymi. Za sprawą wysokiej innowacyjności technologia może być wykorzystywana niezależnie od rodzaju materiału i koloru zakrywki lub koloru butelki. Jest to metoda całkowicie bezinwazyjna.

System przewyższa, pod względem dokładności i niezawodności, inne metody kontroli oparte na systemach akustycznych i indukcyjnych, które są uzależnione od materiału z którego wykonane jest zamknięcie opakowania.

System wykorzystuje metodę spektroskopii laserowej i określa wartość ciśnienia poprzez analizę gazu zawartego w przestrzeni pomiędzy produktem a zakrywką.

Opatentowany system PCS700-LS wykorzystuje metodę spektroskopii absorpcyjnej
(TDLAS – Absorbcja Spektroskopowa Przestrajanego Lasera Diodowego).

OBSŁUGIWANE OPAKOWANIA:

Wszystkie rodzaje zamknięć oraz opakowań (wymóg min. 5 % przezroczystości opakowania).

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Pomiar ciśnienia całkowitego,
 • Wykrywanie opakowań nieszczelnych,
 • Wykrywanie stopnia fermentacji.

ZALETY

 • System zapewnia zwiększenie produktywności linii,
 • System zapewnia zwiększenie jakości wyrobu gotowego,
 • Ograniczenie liczby reklamacji,
 • Zapewnienie jakości zamknięcia,
 • Eliminacja reklamacji z powodu nieszczelności,
 • Pozytywne postrzeganie marki produktu,
 • Możliwość łatwego zainstalowania w każdej linii produkcyjnej,
 • Redukcja kosztów konserwacji (brak konieczności przeprowadzania konserwacji mechanicznej),
 • Redukcja kosztów zużycia części zamiennych (brak zużywania się elementów mechanicznych podczas pracy maszyny oraz systemów dźwiękowych),
 • Brak kontaktu z produktem i pojemnikiem,
 • Kontrola degorżacji wina oraz dojrzałości wyrobu gotowego (np. końca fermentacji wtórnej piwa w butelce),
 • Pomiar nie zależy od rodzaju pojemników.

OBSŁUGIWANE OPAKOWANIA:

Wszystkie rodzaje zamknięć oraz opakowań (wymóg min. 5 % przezroczystości opakowania).

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Pomiar ciśnienia całkowitego,
 • Wykrywanie opakowań nieszczelnych,
 • Wykrywanie stopnia fermentacji.

ZALETY

 • System zapewnia zwiększenie produktywności linii,
 • System zapewnia zwiększenie jakości wyrobu gotowego,
 • Ograniczenie liczby reklamacji,
 • Zapewnienie jakości zamknięcia,
 • Eliminacja reklamacji z powodu nieszczelności,
 • Pozytywne postrzeganie marki produktu,
 • Możliwość łatwego zainstalowania w każdej linii produkcyjnej,
 • Redukcja kosztów konserwacji (brak konieczności przeprowadzania konserwacji mechanicznej),
 • Redukcja kosztów zużycia części zamiennych (brak zużywania się elementów mechanicznych podczas pracy maszyny oraz systemów dźwiękowych),
 • Brak kontaktu z produktem i pojemnikiem,
 • Kontrola degorżacji wina oraz dojrzałości wyrobu gotowego (np. końca fermentacji wtórnej piwa w butelce),
 • Pomiar nie zależy od rodzaju pojemników.

OPIS DZIAŁANIA

Niektóre cząsteczki (wraz z CO2) gdy znajdują się w stanie gazowym posiadają szczególną częstotliwość, w której mogą absorbować światło.

Pomiar jest przeprowadzany za pomocą technologii TDLAS.

Wiązka światła laserowego o określonej częstotliwości przechodzi przez górną powierzchnię pojemnika nad lustrem cieczy (produktu). Gazy występujące w pustej przestrzeni pojemnika działają jak filtr, który zmienia oryginalny sygnał. Na podstawie różnic pomiędzy sygnałami emitowanymi i odbieranymi, system jest w stanie określić, czy dany gaz jest obecny i ewentualnie w jakiej ilości. Wykryta w ten sposób zmiana częstotliwości jest konwertowana za pomocą opatentowanego algorytmu w celu wyznaczenia wartości ciśnienia. Uzyskana w ten sposób wielkość dotyczy wyłącznie badanego gazu (jedynego elementu zdolnego do indukowania zmian w danej częstotliwości).

Ten czynnik pozwala wykluczyć zależność PCS700 od rodzaju zamknięcia, materiału i koloru pojemnika (wymagana przezroczystość minimalna 5%) oraz rozróżnić próg całkowitej wartości ciśnienia (powyżej lub poniżej pewnej stałej wartości ciśnienia całkowitego).

Platforma oprogramowania “FT Controls Manager IoT”, w skład wchodzą:

 • System operacyjny Windows 10 IoT,
 • Łatwy, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs,
 • Archiwizacja danych i odpowiednio skonfigurowany system raportowania z funkcją wyszukiwania” związaną z bieżącymi wynikami analiz i takimi jak: archiwizacja wyników odrzuceń
  z podaniem listy przyczyn i z prezentacją w postaci graficznej i tabelarycznej (wartości średnie i odchylenia standardowe),
 • Informowanie o wymaganych czynnościach konserwacyjnych,
 • Diagnostyka systemu kontroli; wizualizacja stanu czujników oraz sygnałów wejścia / wyjścia,
 • Zarządzanie alarmami i usterkami,
 • Zabezpieczenie zarządzania za pomocą 3 poziomów dostępu; możliwość identyfikacji za pomocą klucza RFID,
 • System przystosowany jest do teleasysty on-line oraz do automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych (tzw. Industry 4.0).
Platforma FT Controls Manager loT
Platforma FT Controls Manager loT bezpieczeństwo maszyn sprawna kontrola