ZROBOTYZOWANE SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI IN-LINE
ft system - dystrybucja maszyn

ZROBOTYZOWANE SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI IN-LINE

Zrobotyzowany system monitorowania jakości QCS (ang. Quality Control System) jest podstawową „platformą” do prowadzenia ciągłej kontroli jakości i optymalizacji pracy maszyn linii produkcyjnej. Jego podstawowym zadaniem jest utrzymanie najwyższej jakości wyrobu gotowego poprzez prowadzenie bezinwazyjnego dynamicznego próbkowania produktów z linii, z możliwością ponownego wprowadzenia ich w linię. Gromadzone przez system dane statystyczne są przetwarzane i prowadzą do prewencyjnego zwiększania jakości produkcji i eliminacji błędów pracy pojedynczych maszyn linii.

Praca QCS polega na zbieraniu danych związanych m.in.:

 • z poziomem napełnienia,
 • z wartością momentu zakręcenia,
 • z poprawnością kąta aplikacji zakrywki,
 • z kontrolą szczelności opakowań,
 • z poprawnością ciśnienia w opakowaniu,
 • z zawartością CO2 lub N2 rozpuszczonego w cieczy,
 • z produktywnością linii.
system monitorowania jakości QCS

CECHY GŁÓWNE

 • jeden interface do monitorowania i zarządzania kontrolą całej linii,
 • analiza statystyczna trendu produkcyjnego w czasie rzeczywistym,
 • graficzna prezentacja trendu produkcyjnego umożliwiająca szybką interpretację wartości,
 • kompleksowa baza danych produkcyjnych (analitycznych i statystycznych),
 • zintegrowany system próbkowania: zaworu nalewającego i głowicy zamykającej.
W pełni zautomatyzowana ontrola jakości on-line
Kontrola jakości on line - systemy QCS na linii produkcyjnej
Stanowiska robocze podczas kontroli jakości on-line