MYJKI BUTELEK ZWROTNYCH

MYJKI BUTELEK ZWROTNYCH

W zależności od zadań produkcyjnych stawianych przez Klienta, Ultrapak jest w stanie
dostarczyć maszyny myjące dobrane pod kątem wydajności, cykli
i stref roboczych, materiałów konstrukcyjnych, wersji ustawienia oraz parametrów
fizykochemicznych wody, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii  gospodarki
wodno-ściekowej w zakładzie.

NASZE MASZYNY MYJĄCE SĄ W STANIE PRACOWAĆ Z WYDAJNOŚCIĄ OD 2 000 DO 80 000 BUTELEK NA GODZINĘ!

maszyny myjace dla butelek nowych - zwrotnych - linia produkcyjna

Dla optymalizacji i zabezpieczenia maszyny myjącej rekomendujemy stosowanie naszych kontrolerów pustych butelek (EBI).

STOSOWANIE KONTROLI KSZTAŁTU PRZED PROCESEM MYCIA BUTELEK ZWROTNYCH WERYFIKUJE:

– poprawność kształtu butelek (zgodność obsługiwanego formatu),
– uszkodzenia butelek przed skierowaniem ich do myjki,
– integralność pierścienia ustnika butelki,
– zawartość substancji i ciał obcych w butelce.

STOSOWANIE EBI PO PROCESIE MYCIA BUTELEK ZWROTNYCH WERYFIKUJE:

– poprawność kształtu butelek (zgodność obsługiwanego formatu),
– integralność pierścienia ustnika i szyjki butelki,
– integralność ścianek butelek,
– zawartość substancji i ciał obcych w butelce,
– zawartość ługu w butelce,
– mikrouszkodzenia np. pęknięcia gwintu, szyjki i dna,
– butelki niedomyte na skutek silnego zabrudzenia.

maszyny myjace - myjki do butelek - linia produkcyjna

OPIS PRZYKŁADOWEGO URZĄDZENIA

CYKL MYCIA

 • Wstępny zbiornik zanurzeniowy
 • Zamaczalnik
 • Sekcja natrysków roztworu ługu
 • Opcjonalna sekcja kwasowa
 • Sekcja usuwania etykiet
 • Sekcja natrysków wodą świeżą.
myjka - maszyny myjące - butelki

BUDOWA MASZYNY

 • Główna konstrukcja maszyny wykonana jest z płyt o grubości dobranej do zadania, wykonanych ze stali węglowej (opcjonalnie ze stali nierdzewnej).
 • Łańcuchy rolkowe wykonane są ze stali C45, a tuleje i sworznie z utwardzonego stopu stali CR-MN.
 • Belki koszy nośnych wykonane są ze stali węglowej o grubości 2,5 mm, zapewniającej wysoką sztywność konstrukcji.
 • Łatwowymienne kosze wykonane są z polipropylenu, odpornego na wysokie temperatury (120°C) i działanie roztworów chemicznych (ługów, dodatków i kawasów).
 • Elementy wykonane ze stali zwykłej są oczyszczone i zabezpieczone farbą epoksydową – alternatywnie stosowane są elementy ze stali nierdzewnej.

NAPĘDY I STEROWANIE

Sekcja załadunku i rozładunku butelek

Myjka butelek wyposażona jest w motoreduktory oraz bezszczotkowe silniki elektryczne SEW EURODRIVE, zapewniające:

 • Główny napęd maszyny
 • Przesuwanie butelek na stole akumulacyjnym
 • Zasilanie butelek do koszy (obrót i oscylacja)
 • Opuszczanie krzywki butelek przy rozładunku z koszy (obrót i oscylacja)
 • Obrót krzywki po rozładowywaniu koszy.

 

Każdy silnik jest wyposażony w enkoder.
PLC maszyny zapewnia logikę i bezpieczeństwo działania systemu:

 • synchronizację ruchów, zapobiegającą zużywaniu się komponentów mechanicznych.
 • równoważenie sił do podtrzymania butelek z uwzględnieniem wielkości i wagi butelek.
 • zastosowanie automatycznych sprzęgieł zabezpieczających.
 • automatyczne przyspieszanie lub spowalnianie załadunku i rozładunku butelek z uwzględnieniem wielkości obsługiwanych formatów butelek.

 

Główny napęd myjki

 • Asynchroniczny samohamujący napęd główny (silnik trójfazowy z falownikiem).
 • Reduktor i przekładnie umieszczone w kąpieli olejowej, wyposażone w system bezpiecznego zatrzymania w przypadku przeciążenia maszyny.

KONSTRUKCJA SEKCJI ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU BUTELEK

Systemy myjące - myjki butelek zwrotnych
 • Strefa automatycznego załadunku butelek za pomocą systemu dźwigni (trzpieni), który dzięki ruchowi eliptycznemu, przenosi butelki ze stołu akumulacyjnego do koszy. System bezpieczeństwa zatrzymuje urządzenie w przypadku awarii przy wprowadzaniu butelek do koszy.
 • Ślizgi zasilające wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), wyposażone w system bezpieczeństwa, który zatrzyma maszynę w fazie w razie jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie załadunku butelek.
 • Strefa automatycznego rozładunku butelek za pomocą obrotowej krzywki wykonanej z tworzywa HDPE, która odpowiada za zwalnianie butelek oraz ich przenoszenie na transporter wyjściowy i stół liniujący w kierunku monobloku Klienta. Konstrukcja stołu wielorzędowego do rozładunku butelek wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304. Rama transportera wyposażona jest w głowicę bierną.

KONSTRUKCJA SAMOCZYSZCZĄCYCH DYSZ NATRYSKOWYCH

System natrysku składający się z obrotowych dyszy samoczyszczących, umożliwia: 

 • doskonałą synchronizację dysz oraz koszy butelek, nawet podczas normalnego wydłużenia łańcucha.
 • bardzo długi czas natrysku za sprawą łukowatej konstrukcji, która pozwala na dokładne rozprowadzanie roztworów myjących na ściankach i na dnie butelek.
 • efekt samooczyszczania, dzięki zastosowaniu odwróconego przepływu co każde 180°, bez potrzeby demontażu i czyszczenia dysz.

UKŁAD PODGRZEWANIA STREF MYCIA I PŁUKANIA

 • Układ grzania zbudowany jest z wężownic zanurzonych w wannach maszyny. Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykorzystaniem połączeń dających możliwość całkowitego demontażu do efektywnej inspekcji.
 • Izolacja cieplna rur wykonana jest z pianki poliuretanowej pokrywanej zewnętrzną blachą ochronną ze stali nierdzewnej.

SEKCJA USUWANIA ETYKIET

 • Usuwanie etykiet odbywa się w dwóch etapach:

– W pierwszym etapie, po około 40% całkowitego czasu namaczania, natryski usuwają rozmoczone etykiety, które wraz z popłuczynami kierowane są bezpośrednio na przenośnik wyprowadzający.

– W drugim etapie, pod koniec namaczania strumień roztworu ługu pełną mocą uderza w całą butelkę, usuwając wszystkie etykiety na obrotowy przenośnik separujący, który wyprowadza etykiety na zewnątrz maszyny, a szczotki obrotowe wyrzucają etykiety i zanieczyszczenia, które przykleiły się do przenośnika. Dla zachowania efektywności systemu przez długi czas zastosowano łatwo demontowane dysze, które umożliwiają dokładne mycie wewnętrzne
z użyciem roztworu ługu.

Systemy myjące - myjki butelek zwrotnych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 • Filtry wstępne dla każdej pompy zasilania natrysków.
 • Automatyczny system zrzutu kondensatu.
 • Wyciągi pary umieszczane w górnej części nad maszyną.
 • Zawory motylkowe (przepustnice) do zrzutu z wanien.

 

 • Wanny wyposażone są we włazy konserwacyjne przeznaczone do mycia i inspekcji.
 • Wszystkie zbiorniki posiadają ukośne dno, zapewniające łatwiejszy proces czyszczenia.
 • Włazy kontrolne do inspekcji na wejściu i na wyjściu wyposażone w przezroczyste osłony.
 • Boczne wzierniki do kontroli wszystkich wewnętrznych sekcji maszyny.

ZABEZPIECZENIA MASZYNY I OPERATORA

 • Elektroniczne sprzęgła bezpieczeństwa pracujące na wejściu i wyjściu, w przypadku awarii podczas wprowadzania lub wyprowadzania butelek.
 • Ruchoma bariera przenośnika wyjściowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa, który zatrzymuje maszynę w przypadku przewrócenia butelek.
 • Wyłącznik bezpieczeństwa w końcowej fazie płukania do zatrzymania maszyny

w przypadku braku wystarczającego ciśnienia wody płuczącej.

 • Osłony bezpieczeństwa oraz wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Zabezpieczenia na wszystkich ruchomych częściach mechanicznych.