KONTROLER KODÓW
ft system - dystrybucja maszyn

Kontrolery czytelności i integralności kodów (nr partii, daty ważności, daty produkcji, kodów kreskowych i kodów DATAMATRIX) drukowanych na opakowaniu, zakrywce, etykiecie, kartonie zbiorczym lub zgrzewce wykorzystują kamery przemysłowe lub czujniki laserowe.

 

FUNKCJE GŁÓWNE

Metoda pozwala na kontrolę:

 • obecności kodu alfanumerycznego 2D,
 • położenia kodu alfanumerycznego 2D,
 • integralności kodu alfanumerycznego 2D,
 • odczyt kodu alfanumerycznego 2D,
 • OCR / OCV – metody odczytu kodu alfanumerycznego.

CECHY GŁÓWNE

 • technika wizyjna,
 • możliwość jednoczesnej kontroli kodu paskowego i DATAMATRIX/QR-CODE na tej samej etykiecie,
 • dobór specyficznego oświetlenia,
 • łatwość montażu w istniejącej linii,
 • możliwość instalacji systemu wewnątrz maszyny etykietującej,
 • możliwość kontroli poprawności kodu paskowego bez orientacji opakowania.
kontrola czytelności kodów na opakowaniach
ft system - dystrybucja maszyn

Kontrolery czytelności i integralności kodów (nr partii, daty ważności, daty produkcji, kodów kreskowych i kodów DATAMATRIX) drukowanych na opakowaniu, zakrywce, etykiecie, kartonie zbiorczym lub zgrzewce wykorzystują kamery przemysłowe lub czujniki laserowe.

 

FUNKCJE GŁÓWNE

Metoda pozwala na kontrolę:

 • obecności kodu alfanumerycznego 2D,
 • położenia kodu alfanumerycznego 2D,
 • integralności kodu alfanumerycznego 2D,
 • odczyt kodu alfanumerycznego 2D,
 • OCR / OCV – metody odczytu kodu alfanumerycznego.

CECHY GŁÓWNE

 • technika wizyjna,
 • możliwość jednoczesnej kontroli kodu paskowego i DATAMATRIX/QR-CODE na tej samej etykiecie,
 • dobór specyficznego oświetlenia,
 • łatwość montażu w istniejącej linii,
 • możliwość instalacji systemu wewnątrz maszyny etykietującej,
 • możliwość kontroli poprawności kodu paskowego bez orientacji opakowania.
kontrola czytelności kodów na opakowaniach

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego kodu poprzez systemy wykrywania powtarzających się wad/odrzutów,
 • optymalizacja pracy aplikatora kodów, drukarki lub aplikatora etykiet.

SYSTEM POPRAWIA JAKOŚĆ WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacje reklamacje spowodowane brakiem lub niekompletnością kodu,
 • gwarantuje integralność, zgodność oraz jakość kodów,
 • zapewnia pozytywne postrzeganie marki produktu.

TYPY KODÓW

Wszystkie rodzaje kodów:

* kody 2D: kody paskowe, DATAMATRIX (dwuwymiarowy kod matrycowy), QR-CODE (kwadrat graficzny),
** weryfikacja czcionki, typu oraz rozmiaru druku.

KONTROLER OBECNOŚĆI KODU, REALIZOWANY ZA POMOCĄ PODCZERWIENI

Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej

ZASTOSOWANIE DO DETEKCJI OBECNOŚCI, WERYFIKACJI INTEGRALNOŚCI i PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA DRUKOWANYCH KODÓW

Kontrola obecności i poprawności kodów na produktach linii produkcyjnej
Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej
Kontrola obecności kodów

ZASTOSOWANIE DO CZYTANIA KODÓW WYDRUKOWANYCH NA ETYKIECIE

Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej

OCR | OPTYCZNE ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW

Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej
Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej
Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej
Kontrola obecności kodów na produktach linii produkcyjnej