KONTROLER PUSTYCH PUSZEK

KONTROLER PUSTYCH PUSZEK

ft system - dystrybucja maszyn

KONTROLA PUSTYCH PUSZEK – ECI (ang. empty can inspection) to metoda wykorzystywana do kontroli puszek przed procesem napełniania. Metoda ta wykorzystywana jest do selekcji wadliwych puszek po procesie depaletyzacji.

Nasze przemysłowe kontrolery ECI wykrywają zanieczyszczenia i defekty puszek, poprawiają jakość wyrobu gotowego oraz skutecznie ograniczają liczbę zatrzymań i odrzutów na linii produkcyjnej, co dzięki segregacji wadliwych puszek wpływa na zwiększenie efektywności linii (OEE) i zmniejszenie kosztów utrzymania linii. Zastosowanie naszych kontrolerów znacząco poprawia jakości wyrobu gotowego oraz skutecznie ogranicza liczbę zatrzymań i odrzutów na linii produkcyjnej.

Kontrola pustych puszek przed napełnieniem

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli puszek dostępne są w różnych konfiguracjach, których zadaniem jest wykrywanie defektów formatowych i obecności ciał obcych.

Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na:

 

OCENĘ POPRANOŚCI KOŁNIERZA PUSZKI POD KĄTEM
 • wykrywania defektów profilu kołnierza puszki,
 • wykrywanie mikrootworów puszki,
 • owalności.
OCENĘ POPRAWNOŚCI DNA I ŚCIANEK WĘWNĘTRZNYCH POD KĄTEM
 • obecności ciał obcych,
 • obecności uszkodzeń.
WYKRYWANIE NIEPORZĄDANYCH CIECZY I RESZTEK ORGANICZNYCH
 • wody i innych niepożądanych cieczy,
 • wykrywanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych.
Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KOŁNIERZ

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA KOŁNIERZA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

ŚCIANY BOCZNE

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA ŚCIAN BOCZNYCH

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

DNO OPAKOWANIA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA DNA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

OBECNOŚĆ KODU

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA OBECNOŚCI KODU

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli puszek dostępne są w różnych konfiguracjach, których zadaniem jest wykrywanie defektów formatowych i obecności ciał obcych.

Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na:

OCENĘ POPRANOŚCI KOŁNIERZA PUSZKI POD KĄTEM
 • wykrywania defektów profilu kołnierza puszki,
 • wykrywanie mikrootworów puszki,
 • owalności.
OCENĘ POPRAWNOŚCI DNA I ŚCIANEK WĘWNĘTRZNYCH POD KĄTEM
 • obecności ciał obcych,
 • obecności uszkodzeń.
WYKRYWANIE NIEPORZĄDANYCH CIECZY I RESZTEK ORGANICZNYCH
 • wody i innych niepożądanych cieczy,
 • wykrywanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych.
Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KOŁNIERZ

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA KOŁNIERZA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

ŚCIANY BOCZNE

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA ŚCIAN BOCZNYCH

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

DNO OPAKOWANIA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA DNA

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

OBECNOŚĆ KODU

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA OBECNOŚCI KODU

ZALETY

System ECI zapewnia:

 • wyższą produktywność linii,
 • wyższą jakość wyrobu gotowego,
 • redukcję liczby awarii nalewarki i zamykarki puszek (seamer’a),
 • redukcję liczby zatrzymań linii,
 • redukcję ilości odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego,
 • ograniczenie liczby reklamacji.

TYPY OPAKOWAŃ

 • puszki aluminiowe,
 • puszki stalowe,
 • zarówno puszki dwu jak i trzyczęściowe.

ZALETY

System ECI zapewnia:

 • wyższą produktywność linii,
 • wyższą jakość wyrobu gotowego,
 • redukcję liczby awarii nalewarki i zamykarki puszek (seamer’a),
 • redukcję liczby zatrzymań linii,
 • redukcję ilości odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego,
 • ograniczenie liczby reklamacji.

TYPY OPAKOWAŃ

 • puszki aluminiowe,
 • puszki stalowe,
 • zarówno puszki dwu jak i trzyczęściowe.

RODZAJ DETEKCJI:

 • BŁĄD ŚREDNICY PUSZKI,
 • BŁĄD WKLĘSŁOŚCI PUSZKI,
 • BŁĄD OWALNOŚCI PUSZKI,
 • INNA DEFORMACJA PUSZKI.
Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

RODZAJ DETEKCJI:

 • WYKRYWANIE OBIEKTÓW BŁYSZCZĄCYCH I NIEPRZEZROCZYSTYCH,
 • WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ,
 • WYKRYWANIE CIAŁ OBCYCH.
Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

RODZAJ DETEKCJI:

 • WYKRYWANIE DZIUR,
 • WYKRYWANIE CIEMNYCH PLAM I RDZY,
 • WYKRYWANIE DEFORMACJI I PĘKNIĘĆ.
Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

MODUŁ X-RAY

DO KONTROLI CIECZY OBCYCH PRZED NAPEŁNIENIEM

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej

KONTROLA OBECNOŚCI KODU

Kontrola pustych puszek na linii produkcyjnej