SYSTEM DOZOWANIA CHMIELU

ROLEC HOPNIKTM

cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn
cft - dystrybucja maszyn
rolec - dystrybucja maszyn

DOZOWANIE CHMIELU NA WARZELNI

NIEZAWODNOŚĆ

 • W pełni automatyczne dozowanie naturalnego chmielu na warzelni,
 • Niezawodny przepływ bez zatykania sita filtracyjnego,
 • Sprawdzona technologia z licznymi referencjami.

ELASTYCZNOŚĆ

 • Stosowanie podczas gotowania brzeczki i / lub w kadzi wirowej,
 • Elastyczne dozowanie chmielu do brzeczki i / lub wykorzystanie metody Hopnik™,
 • Elastyczne wykorzystanie wszystkich rodzajów chmielu i innych dodatków.

WYDAJNOŚĆ CHMIELENIA

 • Zmniejszone zapotrzebowanie na chmiel z powodu wysokiej wydajności systemu Hopnik™,
 • Krótszy czas przestoju warzelni dzięki w pełni automatycznemu trybowi pracy,
 • Możliwe połączenie systemu Hopnik™ z dowolną istniejącą warzelnią.

ROLEC – DRYHOPNIK® DOZOWANIE CHMIELU NA ZIMNO

Metoda chmielenia na zimno jest obecnie stosowana w wielu małych i dużych browarach na całym świecie w celu wzmocnienia aromatu chmielowego piwa. W większości przypadków odbywa się to poprzez dodanie granulatu chmielu do „zielonego” piwa w zbiorniku fermentacyjnym.

Jednak ta metoda niesie za sobą ryzyko, ponieważ zwykle nie jest możliwe uniknięcie wnikania tlenu do piwa i często zbiorniki pienią się natychmiast po dodaniu granulatu chmielu, co prowadzi do znacznych strat.

System DryHOPNIK® opracowany przez ROLEC całkowicie wyklucza jakiekolwiek z wyżej wymienionych zagrożeń. Daje wyższą wydajność aromatu, a tym samym prowadzi do znacznych oszczędności kosztownych aromatycznych chmielów. Zostało to potwierdzone w serii testów przeprowadzonych w jednej z największych firm przetwórstwa chmielu.

CHMIEL - system dozowania chmielu

ZALETY KORZYSTANIA Z HOPNIKÓW DRYHOPNIK, WYKORZYSTYWANYCH W PROCESIE CHMIELENIA NA ZIMNO:

ŁATWA I BEZPIECZNA OBSŁUGA

Załadunek chmielu odbywa się za pomocą ruchomej i przesuwalnej jednostki, bez konieczności wejścia na zbiornik fermentacyjny.

ZMNIEJSZONE ZAPOTRZEBOWANIE CHMIELU

Dzięki naszemu opatentowanemu systemowi, mielenie chmielu odbywa się w warunkach warzenia piwa.

POPRAWA JAKOŚCI

Zapewniona przez zminimalizowany pobór tlenu oraz szybką ekstrakcję aromatów chmielowych.

ELASTYCZNA I NIEOGRANICZONA WYDAJNOŚĆ

Osiągana dzięki zastosowaniu pompy dyspersyjnej oraz skróceniu czasu przeznaczonego do pobrania chmielu.

Rozdrobniony granulat chmielowy łączony jest z piwem w zewnętrznym obiegu cylindryczno-stożkowego zbiornika fermentacyjnego.

„Mielenie” granulatu powoduje szybką i skuteczną ekstrakcję aromatów chmielowych. W celu uniknięcia pobierania tlenu, do zbiornika z chmie-lem wtryskiwany jest gaz obojętny w postaci CO2. Wielkość cząstek granulatu chmielowego może być kontrolowana poprzez długość czasu trwania procesu mielenia.

System może być wykonany w wersji mobilnej, co umożliwia jego łatwe doprowadzenie do odpowiedniego fermentora. DYHOPNIK jest testowany przed wysyłką, dzięki czemu proces instalacji i uruchomienia jest nieskomplikowany i szybki do przeprowadzenia.

Do recyrkulacji piwa wykorzystywane są dostępne na miejscu węże i rury. Prędkość pompy dyspersyjnej sterowana jest za pomocą falownika, który zainstalowany jest na płozie systemu. Proces czyszczenia zbiornika z granulatem chmielowym, odbywa się z wykorzystaniem kuli natryskowej.

systemy dozowania chmielu

System DryHOPNIKECO mieli i rozpuszcza granulat chmielowy i doprowadza go do zbiorników w zaledwie kilku minut. W ciągu kolejnych 15 – 30 minut następuje proces homogenizacji zmielonego chmielu, który, po zakończonej homogenizacji, pozostaje w zbiorniku fermentacyjnym. Po zakończonym chmieleniu system DryHOPNIKECO jest gotowy do ponownego użycia.

Proces mielenia granulatu chmielowego powoduje szybką i intensywną ekstrakcję aromatów chmielowych. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie zużycia chmielu oraz skrócenie czasu ekstrakcji, w porównaniu do klasycznej metody dodawania granulatu niezmielonego. Po zakończonym procesie ekstrakcji, zawiesina chmielu usuwana jest ze zbiornika na podobnej zasadzie co drożdże.  

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia zbiornika chmielu w wyjmowany kosz z sitem, służący do ekstrakcji szyszek chmielowych lub innych dodatków. Po zakończonym procesie, składniki pozostają na sitach, a następnie są one rozładowywane ręcznie. 

systemy-chmielenia-dozowanie-chmielu

PRZYKŁADOWY DryHOPNIK ECO 80

Opis działania systemu:

System umożliwia pobranie odpowiedniej ilości granulatu chmielowego ze stożkowego zbiornika, oczyszczonego przy użyciu CO2. Jednostka DryHOPNIKECO rozprasza i miesza cząstki granulatu z piwem doprowadzanym ze zbiornika cylindryczno-stożkowego, po czym, przy użyciu pompy przesyłowej, zawiesina chmielowa wraca z powrotem do zbiornika. System pozwala na uzyskanie lepszej wydajności chmielu przy niższych poziomach utlenienia, w porównaniu do standardowych metod chmielenia na zimno.

System DryHOPNIKECO przystosowany jest do ręcznej obsługi procesu chmielenia na zimno. System cyrkulacji piwa tworzony jest z dostępnych na miejscu części (węży). Prędkość pompy dyspersyjnej sterowana jest za pomocą falownika, który zainstalowany jest na płozie systemu. Proces czyszczenia zbiornika z granulatem odbywa się przy użyciu kuli natryskowej.

systemy dozowania chmielu

W skład DryHOPNIKECO 80 wchodzą:

Płoza ze stali nierdzewnej, zamontowana na kołach i stanowiąca wspornik dla poniższych elementów.

ZBIORNIK DO GRANULATU CHMIELOWEGO ZE SZKLANYM WZIERNIKIEM

Pojemność całkowita:  

Pojemność zbiornika z granulatem:  

Wydajność zużycia granulatu:      

Ciśnienie robocze:                                

Kształt zbiornika:     

Materiał:    

79l

0-30 kg (wielokrotny załadunek lub możliwość wyposażenia w zbiornik o większej pojemności)

300 kg/h

1.95 bar

cylindryczny ze stożkowym dnem

stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Wyposażenie zbiornika:

 • Właz z wziernikiem szklanym i śrubami blokującymi,
 • rura systemu CIP wraz z kulą z natryskową obrotową kulą,
 • wlot służący do wtrysku CO2 /pary wyposażony w zawór ręczny,
 • zawór podciśnieniowy,
 • zawór nadciśnieniowy.

POMPA DYSPERSYJNA

 • Obudowa pompy: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316),
 • Element rozdrabniający: stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316),
 • Sterowanie pompy: za pomocą falownika instalowanego na płozie.

Uwaga: Węże do przesyłu piwa, reduktor ciśnienia CO2 i elementy połączeniowe, służące do utworzenia pętli cyrkulacyjnej zbiornika, dostarczane są przez browar.